wyszukiwarka przeszukuje zarówno słownik psychologiczny jak i blog

911 terminów w słowniku | najnowsze wpisy:

Archetyp

Termin wprowadzony przez C.G. Junga, określający dziedziczone, nieświadome i wspólne dla wszystkich ludzi składniki wiedzy tkwiące w podświadomości. Przejawy archetypów występują pod postacią mitów, skojarzeń

Czytaj dalej

Arteterapia

Arteterapia (inaczej arterapia, artterapia, artoterapia, plastykoterapia, terapia malarską i terapia rysunkiem, twórcza terapia) w wąskim ujęciu określa oddziaływania terapeutyczne za pomocą sztuki plastycznej (rysowanie, malowanie).

Czytaj dalej

Asceta

Wyznawca określonej religii lub jej odłamu dążący do zbawienia poprzez odrzucenie lub ograniczenie potrzeb cielesnych, uznający wartość nadrzędną cierpienia i dyscypliny wewnętrznej. źródła:Siuta, J. (2005).

Czytaj dalej

Asertywność

Umiejętność korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych. Składa się na nią m.in. umiejętność wyrażania własnych opinii, potrzeb, życzeń oraz umiejętność odmawiania w sposób

Czytaj dalej

Aspiracje

Pragnienia i dążenia zmierzające do osiągnięcia znaczących celów dla danej osoby. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

Asymilacja

Proces trwający przez całe życie człowieka polegający na dopasowywaniu i włączaniu w już posiadaną wiedzę nowo nabytych wiadomości i umiejętności. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii.

Czytaj dalej

Atawizm

Atawizmem (odwracanie, powrót) określa się ponowne ujawnienie się cechy, która nie ujawniała się w kilku ostatnich pokoleniach.  Atawizm jest dowodem na to, że cechy genetyczne nie

Czytaj dalej

Atrakcyjność Interpersonalna

Atrakcyjność będąca wynikiem wielu elementów wpływających na sposób postrzegania nas przez innych jak: podziw, szacunek, miłość czy fascynacja.  źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

Atrybucja Globalna

Przeświadczenie, że określone zdarzenie jest wynikiem oddziaływania czynnika, który może wpływać w sposób bezpośredni na wyniki w różnorodnych dziedzinach.  źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków:

Czytaj dalej

Atrybucja Stabilna

Przeświadczenie, że określone zdarzenie jest wynikiem oddziaływania czynnika nie mogącego ulec zmianie w czasie.  źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

Atrybucja Wewnętrzna

Przeświadczenie, że określone zachowanie człowieka zostało spowodowane ze względu na posiadanie przez niego określonych cech wewnętrznych tkwiących w osobowości, charakterze czy temperamencie. źródła:Siuta, J. (2005).

Czytaj dalej

Atrybucja Zewnętrzna

Przeświadczenie, że określone zachowanie człowieka zostało spowodowane sytuacją oraz wnioskowanie, że prawdopodobnie większość ludzi w obliczu podobnych okoliczności zachowałaby się w ten sposób. źródła:Siuta, J.

Czytaj dalej

Atrybucje

Twórcą teorii atrybucji jest Fritz Heider. W 1958 roku jako pierwszy opisał mechanizm wyjaśniania przyczyn ludzkich zachowań. W swojej pracy starał się wyjaśnić, co stoi

Czytaj dalej

Atrybucje W Służbie Ego

Tłumaczenie własnych sukcesów jako wyniku posiadania określonych predyspozycji wewnętrznych oraz upatrywanie źródła porażek w czynnikach zewnętrznych.  źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

Aura

Subiektywne odczucie, które zazwyczaj poprzedza napad padaczkowy lub migrenowy. Zazwyczaj poprzedza ona napad o kilka godzin lub minut. Aura najczęściej objawia się występowaniem omamów np. dostrzeganie

Czytaj dalej

Autoafirmacja

Potwierdzanie integralności, przez którą należy rozumieć generalną wartość swojej osoby. Potwierdzanie to osiąga się poprzez głównie ekspresję i obronienie wartości, które dana osoba uznaje za

Czytaj dalej

Autoagresja

Skłonność do zachowań wrogich wobec samego siebie, niebezpiecznych dla samego siebie, takich jak samookaleczenia, samobójstwo i inne. Zachowania autoagresywne mogą mieć także charakter bierny (na

Czytaj dalej

Autoprezentacja

Próba zakomunikowania poprzez nasze wypowiedzi, zachowania niewerbalne i działania kim jesteśmy, albo za kogo chcielibyśmy być uważani przez innych. źródła:Aronson, E., Wilson, D. T., Akert,

Czytaj dalej

Autopromocja

Pokazywanie siebie jako kogoś kompetentnego, mającego pożądane umiejętności lub inaczej przedstawianie własnych zdolności i cech w lepszym świetle. Autopromocja jest szczególnie wykorzystywana w przypadku rozmowy

Czytaj dalej

Autorytet

Persona lub organizacja, która wśród określonej grupy ludzi lub w danym obszarze cieszy się wyjątkowym szacunkiem i pozycją. Bycie autorytetem jest szczególnie ważną cechą w

Czytaj dalej

Autostygmatyzacja

Autostygmatyzacja (inaczej samonapiętnowanie) oznacza proces internalizacji, odnoszenia do siebie i zaakceptowania społecznej stygmatyzacji, a więc także krzywdzących postaw i uprzedzeń. Autostygmatyzacja jest wynikiem niekorzystnych przekonań

Czytaj dalej

Autyzm

Całościowe zaburzenie rozwojowe, przejawiające się nieprawidłowościami w obszarze interakcji społecznych, komunikacji, a także ograniczonym, powtarzającym się zakresem zainteresowań i zachowań. Termin jako pierwszy użył Leo

Czytaj dalej

Balizm

Zaburzenie ruchowe (dyskineza). Charakteryzuje się gwałtownymi, pląsawicznymi ruchami. Przyczyną najczęściej jest uszkodzenie jądra niskowzgórzowego, należącego do jąder podstawnych. źródła:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii.

Czytaj dalej

Baragnozja

Niezdolność do właściwej oceny ciężaru podnoszonych przedmiotów. Najczęściej jest skutkiem uszkodzenia płata ciemieniowego. Sprawdź również barognozja. źródła:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo

Czytaj dalej

Bariera

Przeszkoda lub blokada uniemożliwiająca organizmowi osiągniecie zamierzonego celu. źródła:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Czytaj dalej

Bariera Krew-Mózg

Wybiórczo przepuszczalna „bariera” pomiędzy krążącą krwią i mózgiem. Bariera ta zapobiega przedostawaniu się pewnych substancji do mózgu. Jest ona selektywna w stosunku do przepuszczanych związków.

Czytaj dalej

Barognozja

Zdolność do właściwej oceny ciężaru podnoszonych przedmiotów. Sprawdź też baragnozja. źródła:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Czytaj dalej

Baroreceptory

Receptory reagujące na zmiany ciśnienia. Znajdują się głównie w naczyniach krwionośnych i w sercu. źródła:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Czytaj dalej

Batofobia

Postać fobii objawiająca się ogromnym lękiem przed głębokością. źródła:Reber A. (2000). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Czytaj dalej

Behawioryzm

Podejście do psychologii oparte na badaniu obiektywnych, faktów, które da się zaobserwować, a nie subiektywnych procesów, takich jak uczucia, motywy i świadomość. Historycznie teoretycy behawioryzmu

Czytaj dalej
KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone