Autyzm

Całościowe zaburzenie rozwojowe, przejawiające się nieprawidłowościami w obszarze interakcji społecznych, komunikacji, a także ograniczonym, powtarzającym się zakresem zainteresowań i zachowań.

Termin jako pierwszy użył Leo Kanner w 1943r., opisując zaburzenia związane z rozwojem mowy (mutyzm) oraz brak interakcji z bliskimi osobami i nadmierne skupianie się na przedmiotach, bawienie się nimi.

Objawy autyzmu są związane z czynnikami neuropsychologicznymi. Innymi słowy, wiążą się one ze specyficznym przetwarzaniem informacji w mózgu. Osoby z diagnozą ze spectrum autyzmu potrafią świetnie operować ogromną ilością informacji i wiedzy o ich danym zainteresowaniu, natomiast mają trudność w rozumieniu sytuacji wieloznacznych, jakimi są właśnie sytuacje społeczne. Osoby z tym zaburzeniem charakteryzują się deficytami w obszarze komunikacji niewerbalnej (nieutrzymywanie kontaktu wzrokowego, brak zmian w mimice, niedostosowane gesty czy język ciała). Mały zakres zainteresowań utrudnia im swobodne kontakty z innymi, a także rozpoczynanie i podtrzymywanie relacji. Trudno też radzą sobie ze zmianami w ich środowisku, a także szukają niektórych rodzajów stymulacji (stąd stereotypie ruchowe), niektórych wyraźnie unikając.

Osoby z autyzmem mogą być także niepełnosprawne intelektualnie (w bardzo różnym stopniu). Jednocześnie mogą one mieć unikalne zdolności w specyficznych obszarach, które stają się coraz częściej uwzględniane przez społeczeństwo dzięki koncepcji neuroróżnorodności.

źródła:
Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS.

Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Butcher, J. N., Hooley, J. M., Mineka, S. (2017). Psychologia zaburzeń. Sopot: GWP.

Inne terminy

PRZEWODNIK PSYCHOLOGICZNY

Pierwsza wizyta u psychologa lub psychoterapeuty

Pobierz darmowy przewodnik, dzięki któremu dowiesz się m. in.:

Pobierając przewodnik, zapisujesz się także do naszego psychologicznego newslettera dla pacjenta, w którym średnio raz na dwa tygodnie piszemy m. in. o skutecznych sposobach radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytę online lub w centrum Wrocławia

PSYCHOLOG WROCŁAW LUB ONLINE

„Często doradzam sobie i swoim pacjentom, żeby wyobrazili sobie swoje życia za rok albo za pięć lat i żeby pomyśleli o nowych żalach, które się nazbierają w tym czasie. A potem stawiam im pytanie: ‘Jak możesz zacząć żyć teraz, żeby nie tworzyć nowego żalu? Co musisz zrobić, żeby zmienić swoje życie?”

Irvin D. Yalom

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone