Terminów w tej kategorii: 30

Wartości Negatywne

Wszelkie zasoby, zdarzenia, działania, których następstwem jest odczuwanie emocji negatywnych, często budzących awersję. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

Wartości Pozytywne

Wszelkie zasoby, zdarzenia, działania pozwalające danej jednostce na odczuwanie pozytywnych stanów emocjonalnych źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

Wartości Symboliczne

Znane również jako wartości typu „być”. Pozwalają one na realizację indywidualnych potrzeb moralnych, intelektualnych, duchowych czy estetycznych danej jednostki. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków:

Czytaj dalej

Wartości Utylitarne

Wyróżniane również jako wartości 'mieć’, mają na celu podtrzymywanie życia i gatunku. Inaczej to wszelkie zasoby, działania, zdarzenia postrzegane jako konieczne do zaspokojenia podstawowych potrzeb

Czytaj dalej

Wdrukowanie 

Zjawisko instynktowne i wrodzone, obserwowane z powodzeniem również u zwierząt, polegające na rozpoznawaniu przez niemowlę swoich opiekunów, mające na celu zwiększyć szanse przeżycia nowo narodzonych

Czytaj dalej

Wechlser, David

David Wechsler (1896 r. – 1981 r.) był amerykańskim psychologiem, twórca opublikowanej w 1955 r. skali inteligencji ogólnej dorosłych (WAIS), która była zmodyfikowaną wersją skali

Czytaj dalej
KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung