Terminów w tej kategorii: 23

Facylitacja Retroaktywna

Wzmacnianie skojarzenia pomiędzy bodźcem a reakcją przez tworzenie nowych skojarzeń. źródło:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Czytaj dalej

Facylitacja Społeczna

Napięcie wynikające z obecności innych osób i możliwości oceny naszego działania, czego rezultatem jest lepsze wykonanie łatwiejszych zadań, lecz gorsze wykonanie zadań trudniejszych. źródło:Siuta, J.

Czytaj dalej

Fanatyzm

Irracjonalny entuzjazm, bezkrytyczna ocena czy posłuszeństwo wobec danej ideologii, poglądów czy osoby. źródło:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Czytaj dalej

Fantazja

Zdolność umysłowa polegająca na umiejętności przedstawiania zdarzeń, sytuacji czy przedmiotów powstałych na drodze myślowo-wyobrażeniowej. źródło:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Czytaj dalej

Fatalizm

Postawa życiowa polegająca na przeświadczeniu, że los człowieka pozostaje niezmienny i nieuchronny, stąd podejmowanie jakichkolwiek działań mających wywołać przemiany w obecnym i przyszłym stanie rzeczy

Czytaj dalej

Fatalizm

Zbiór mniej lub bardziej spójnych twierdzeń, przekonań i poglądów na temat istoty, sensu i celu życia charakterystyczny dla danej osoby. Przykładem może być fatalizm. źródło:Reber, A.,

Czytaj dalej
KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung