Terminów w tej kategorii: 74

Dalekowzroczne Przewidywanie

Przewidywanie bliskich i dalekich skutków określonej aktywności, połączone z rozważaniem na ile możliwy pozostaje jej wieloaspektowy wpływ w odniesieniu do pozostałych osób czy obszarów życia.

Czytaj dalej

Dążenie Do Samorealizacji

Podstawowa tendencja decydująca o działaniu człowieka pozwalająca na aktualizację własnych potrzeb i szans oraz twórczy rozwój „ja:. źródła:Wojciszke, B. (2009). Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii

Czytaj dalej

Debriefing

Forma interwencji kryzysowej, która początkowo miała być stosowana głównie przez służy ratunkowe, takie jak np. straż pożarna. Współcześnie jest to specjalistycznej interwencji o charakterze psychologicznym,

Czytaj dalej

Decentracja

Umiejętność przyjmowania różnorodnej perspektywy, interakcji z obiektem z wielu punktów widzenia. W piagetowskim stadium operacji logicznych, decentracja pozwala na sprawne wykorzystanie różnych aspektów obserwowanego zjawiska.

Czytaj dalej

Decentracja Poznawcza

Rodzaj decentracji odnoszący się do umiejętności jednoczesnego rozpatrywania różnorodnych aspektów sytuacji problemowej, pozwalający wyróżnić podobieństwa i różnice pomiędzy obserwowanymi obiektami oraz dokonać na tej podstawie

Czytaj dalej

Decentracja Społeczna

Rodzaj decentracji odnoszący się do umiejętności przyjmowania różnych od własnych punktów widzenia, uznania odmiennych potrzeb i odczuć ludzkich, pozwalający na wczucie się w sytuację drugiego

Czytaj dalej
KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung