Terminów w tej kategorii: 88

Absorpcja

Intensywne skupienie uwagi na obiekcie spostrzegania. Absorpcja może pojawiać się w konsekwencji zaangażowania w konkretne czynności, takie jak czytanie książki, oglądanie filmu, słuchanie muzyki, a

Czytaj dalej

Abstrahowanie

Operacja myślowa będąca pochodną analizy i syntezy, polegająca na wyróżnieniu określonych cech przy jednoczesnym pomijaniu cech nieistotnych w danym momencie. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii.

Czytaj dalej

Abstynencja

Powstrzymywanie się od używania substancji psychoaktywnych lub picia napojów alkoholowych. Powodem mogą być wyznawane zasady. O uzależnieniach możesz przeczytać na naszym blogu. źródła:Leksykon terminów. Alkohol

Czytaj dalej

Abulia

Abulia rozumiana jest jako spadek umiejętności do inicjowania działania albo myślenia. Abulię charakteryzuje również brak zainteresowania konsekwencjami podejmowanych przez siebie działań. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik

Czytaj dalej

Acting-out

Rodzaj zachowań wynikających z utraty kontroli nad pewnymi nieuświadomionymi impulsami. Są formą obrony, oporu w terapii u osób głębiej zaburzonych. Pozwalają na doraźne rozładowanie emocjonalnych

Czytaj dalej

Adaptacja

Proces wewnętrznego i zewnętrznego przystosowywania się danego osobnika do nowych warunków życia, pozwalający na optymalizowanie ogólnego sposobu funkcjonowania. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej
KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung