Terminów w tej kategorii: 73

Sadomasochizm

Rodzaj zaburzenia preferencji seksualnych, łączący w sobie znamiona masochizmu i sadyzmu. źródła:Krupiński, R., & Jankowiak, A. (2012). Słownik psychologiczny. Leksykon ludzkich zachowań, Konin.

Czytaj dalej

Sadyzm

Sadyzm to powiązanie przyjemności seksualnej z zadawaniem bólu partnerowi. Należy zauważyć, że ból może tu przybierać wiele postaci innych niż czysto fizyczne. Aktem sadyzmu może

Czytaj dalej

Samokontrola

Umiejętność dążenia do założonych przez siebie celi, realizacji planów, czy aktualnych zachowań w określonej sytuacji. źródła:Krupiński, R., & Jankowiak, A. (2012). Słownik psychologiczny. Leksykon ludzkich zachowań,

Czytaj dalej

Samoocena

Sposób, w jaki myślimy o sobie. Samoocena koreluje z wieloma innymi zmiennymi, takimi jak poczucie kontroli, motywacja osiągnięć, zadowolenie z życia. A także skłonność do

Czytaj dalej

Samoocena Bardziej Pogłębiona

Charakteryzuje się znacznie wyraźniejszym i obiektywnym uświadamianiem sobie własnych wad i zalet oraz ich wpływem na zachowanie. źródło: Wojciszke, B. (2009). Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii

Czytaj dalej

Samoocena Dojrzała

Stanowi najwyższą z możliwych do osiągnięcia etapów własnej oceny, opanowywaną dzięki umiejętności krytycznego spojrzenia na siebie oraz wyciągania konstruktywnych wniosków z własnego zachowania. Samoocena dojrzała

Czytaj dalej
KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung