Terminów w tej kategorii: 51

Obiektywizm

Zdolność do oceniania i prezentowania stanów rzeczy czy zjawisk w sposób prawdziwy, nie odbiegający od rzeczywistości. źródła:Krupiński, R., & Jankowiak, A. (2012). Słownik psychologiczny. Leksykon

Czytaj dalej

Objawienie

Termin odnoszący się do nagłego, nieznanego dotąd odkrycia nowych pomysłów, idei czy zjawisk oraz wizji religijnych, pozwalających według wiary obcować z Bogiem, świętymi czy innymi

Czytaj dalej

Objawy Konwersyjne

Ostre objawy neurotyczne polegające na zaburzeniu lub zaniku określonej funkcji czuciowo-ruchowej, czyli może to być np. niedowład, kiedy kończyna traci funkcję ruchu, bądź głuchota, kiedy

Czytaj dalej

Objawy Negatywne

Zmiany w zachowaniu pacjenta, które polegają na utracie pewnych jego elementów. Przykładem mogą być: osłabienie woli, spłycenie afektu, utrata płynności mowy. Wpływają one na ogólne zubożenie osobowości

Czytaj dalej

Objawy Pozytywne

Zmiany w zachowaniu pacjenta, które polegają na pojawieniu się pewnych nowych, nieobecnych w nim wcześniej, aktywnych elementów. Są charakterystyczne między innymi dla schizofrenii. Do objawów pozytywnych zaliczamy halucynacje,

Czytaj dalej

Objawy Psychotyczne

Objawy, które świadczą o tym, że chory traci kontakt z rzeczywistością. Taki stan może przejawiać się między innymi poprzez występowanie urojeń, omamów, mutyzmu, manieryzmów, stereotypii,

Czytaj dalej
KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung