Terminów w tej kategorii: 77

Pewność siebie

Pewność siebie to stan psychiczny charakteryzujący się silnym przekonaniem o własnych zdolnościach, wartości i możliwościach. Osoby pewne siebie wierzą w swoje umiejętności do osiągania celów,

Czytaj dalej

Zaburzenia Afektywne

Grupa zaburzeń, w których okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności. Wyróżnia się: chorobę afektywną dwubiegunową (charakteryzującą się cyklicznymi, naprzemiennymi epizodami depresji i manii), chorobę

Czytaj dalej

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia charakteryzujące się odczuwaniem intensywnego lęku i aktywnościami, które służą ustrzeganiu się przed nim, takimi jak unikanie lub zamartwianie się. Do zaburzeń lękowych należą m.in.

Czytaj dalej

Zaburzenia neurorozwojowe

Grupa zaburzeń, które uwidaczniają się raczej pierwszy raz w czasie niemowlęctwa, okresie dzieciństwa lub adolescencji, a więc w czasie intensywnego rozwoju osobowości człowieka oraz jego

Czytaj dalej

Zaburzenia odżywiania

Nieprawidłowe zachowania związane z żywieniem, a także działania skupiające się na kontrolowaniu wagi ciała i celowym jej zmniejszaniu. Prowadzi to do pogorszenia się zarówno zdrowia

Czytaj dalej
KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung