Terminów w tej kategorii: 29

Habituacja

Zjawisko polegające na osłabieniu siły reakcji organizmu na bodziec pod wpływem wielokrotnego kontaktu z nim. Habituacja następuje, gdy powtarzającemu się bodźcowi nie towarzyszą inne bodźce.

Czytaj dalej

Halucynacje

Doświadczenia postrzegania, posiadające cechy rzeczywistego wrażenia zmysłowego, przy jednoczesnym braku bodźców fizycznych .Halucynacjom towarzyszy silne przekonanie o realności doznań. Są traktowane jako wskaźnik zaburzeń psychotycznych.

Czytaj dalej

Halucynogeny

Substancje chemiczne wywołujące halucynacje. Do halucynogenów są zaliczane m.in.: LSD, psylocybina, meskalina, ekstasy. Większość halucynogenów przyjmuje się doustnie. Stosowanie halucynogenów ma raczej charakter epizodyczny. Efekty

Czytaj dalej

Halucynoza Organiczna

Zaburzenie, w którym osoba doświadcza utrzymujących się lub nawracających omamów słuchowych lub wzrokowych. Występują one przy niezaburzonej świadomości, a pacjent zazwyczaj zachowuje wobec nich krytycyzm.

Czytaj dalej

Hedonizm

Koncepcja etyczna i zgodna z nią postawa życiowa wywodząca się jeszcze ze starożytności. Według niej cielesne przyjemności (jedzenie, picie, seks), są najwyższym dobrem dla człowieka,

Czytaj dalej

Hedonizm Moralny

Zasada przyjemności, której głównym założeniem jest minimalizacja przykrości i maksymalizacja przyjemności doświadczanych przez osobę. Korzenie tej orientacji etycznej sięgają filozofii epikurejskiej. Postawa ta nie tylko

Czytaj dalej
KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung