Terminów w tej kategorii: 18

Galton, Francis

Francis Galton (1822 r. – 1911 r) był angielskim antropologiem, statystykiem, twórcą współczesnej eugeniki. Jest również pomysłodawcą tego terminu. Był również prekursorem psychologii różnić indywidulanych

Czytaj dalej

Generalizacja

Operacja myślowa polegająca na odnajdywaniu wspólnych cech określonych zjawisk lub przedmiotów na podstawie, których możliwe jest dokonywanie uogólnień. źródło:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii.

Czytaj dalej

Generalizacja Hamowania

Polegająca na tłumieniu zachowań niepożądanych przy jednoczesnym zahamowaniu reakcji pożądanych. Stanowi jedno ze zjawisk wywoływanych poprzez wzmocnienia negatywne. Przykładowo dziecko napomniane przez matkę, iż nie

Czytaj dalej

Genetyka

Dziedzina naukowa zajmująca się zagadnieniem dziedziczności i zmienności organizmów, uwarunkowanej nośnikami cech przekazywanymi z pokolenia na pokolenie czyli genami. źródło:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków:

Czytaj dalej

Genogram

Technika stosowana w systemowej terapii rodzin, polegająca na tworzeniu „obrazu drzewa rodzinnego”. Genogram jest schematem, na który nanoszone są informacje o wszystkich członkach rodziny i

Czytaj dalej

Genotyp

Kompletna pula genów indywidualnego organizmu. Zawiera dziedziczne czynniki, które są przekazywane potomstwu, nawet kiedy nie zaznaczają swojej obecności w fenotypie rodzica. Czynniki dziedziczne zawarte w

Czytaj dalej
KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung