Terminów w tej kategorii: 80

Pamięć epizodyczna

Pamięć epizodyczna to rodzaj pamięci deklaratywnej, która odnosi się do zdolności do zapamiętywania i świadomego odtwarzania konkretnych wydarzeń z własnego życia. Jest to forma pamięci

Czytaj dalej

Pamięć Mimowolna

Sprawność przyswajania wiadomości w sposób nieuświadomiony, mechaniczny. Polega na utrwaleniu się w centralnym układzie nerwowym śladu pamięciowego, spostrzeżenia (obrazu wzrokowego lub słuchowego, dotykowego itp.) w

Czytaj dalej

Pamięć robocza

Pamięć robocza, nazywana też pamięcią operacyjną to system odpowiadający podobnie do pamięci krótkotrwałej za tymczasowe przechowywanie informacji, przy jednoczesnym ich przetwarzaniu. Pamięć robocza jest bardzo

Czytaj dalej

Panika

Momentalny i wszechogarniający lęk o bardzo dużej intensywności, który powoduje uczucie przerażenia, a także wywołuje zmiany fizjologiczne w organizmie, takich jak przyspieszenie oddechu, czy szybsze

Czytaj dalej

Parafilia

Synonim terminu dewiacji seksualnej, używany w języku naukowym i literaturze ze względu na negatywną konotację pojęcia „dewiacja” w społeczeństwie oraz możliwą z tego powodu stygmatyzację

Czytaj dalej

Paragnozja

Zaburzenie, należące do zaburzeń spostrzegania, które polega na niewłaściwym rozpoznawaniu obiektów i rysunków tych obiektów. Przykładem może być rozpoznawanie komina fabrycznego, jako słupa lub wieży.

Czytaj dalej
KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung