Diagnoza Kliniczna

Aktualna ocena zdrowia psychicznego. Diagnoza kliniczna może być definiowana w różny sposób, w zależności od podejścia teoretycznego: inaczej w psychologii zdrowia, klinicznej czy psychopatologii, a inaczej w psychiatrii.

Trzy główne typy diagnozy to: diagnoza różnicowa, strukturalno-funkcjonalna i genetyczna, która z kolei dzieli się na statyczną i rozwojową. Każdy z trzech głównych typów diagnoz może mieć charakter całościowy lub wybiórczy, co często wynika z rodzaju wykorzystanego podejścia teoretycznego w procesie stawiania diagnozy.

Diagnoza kliniczna różnicowa ma charakter opisowy, zaś strukturalno-funkcjonalna i genetyczne są wyjaśniające. W przypadku stawiania diagnozy różnicowej, nazywanej także nozologiczną, zebrane informacje o objawach pacjenta są porównywane z opisami symptomów w klasyfikacjach medycznych oraz psychologicznych. Jeżeli występuje duże podobieństwo między objawami, a opisem stawiana jest hipoteza o wystąpieniu danej jednostki klinicznej.

W praktyce czasami zdarza się, że diagnoza kliniczna może przybrać formę podwójnej diagnozy, gdy u jednego pacjenta występują dwa lub więcej zaburzeń psychicznych. Ma to duże znaczenie w doborze efektywnej formy terapii.

źródła:
Cierpiałkowska, L., & Sęk, H. (2016). Psychologia kliniczna. PWN.

Inne terminy

PRZEWODNIK PSYCHOLOGICZNY

Pierwsza wizyta u psychologa lub psychoterapeuty

Pobierz darmowy przewodnik, dzięki któremu dowiesz się m. in.:

Pobierając przewodnik, zapisujesz się także do naszego psychologicznego newslettera dla pacjenta, w którym średnio raz na dwa tygodnie piszemy m. in. o skutecznych sposobach radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytę online lub w centrum Wrocławia

PSYCHOLOG WROCŁAW LUB ONLINE

„Często doradzam sobie i swoim pacjentom, żeby wyobrazili sobie swoje życia za rok albo za pięć lat i żeby pomyśleli o nowych żalach, które się nazbierają w tym czasie. A potem stawiam im pytanie: ‘Jak możesz zacząć żyć teraz, żeby nie tworzyć nowego żalu? Co musisz zrobić, żeby zmienić swoje życie?”

Irvin D. Yalom

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone