Dysgrafia

Trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma. Termin początkowo używany w Polsce przez H. Spionek dla oznaczenia wszystkich przejawów trudności w pisaniu, w tym także błędów w pisaniu.

Od lat sześćdziesiątych M. Bogdanowicz wprowadziła za literaturą czeską i francuską pojęcie „dysortografia” i rozróżnienie między tak określanymi trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni a „dysgrafia” – opanowaniem technicznej strony pisania, a więc poziomu graficznego pisma. Dysgrafia zatem wyraża się w formie zniekształceń strony graficznej pisma, takich jak niedokładności w
odtwarzaniu liter, złe proporcje liter w wyrazie, brak połączeń liter, brak należytego odstępu
między literami i wyrazami, brak równomiernego i jednolitego położenia pisma, niepoprawne
zagęszczenie liter.

Te zniekształcenia pisma wynikają z zaburzeń funkcji percepcyjnomotorycznych (motoryki rąk, funkcji wzrokowych i koordynacji wzrokowo-ruchowej). Mogą się one zmniejszać w wyniku intensywnych ćwiczeń grafomotorycznych, w wypadku braku ćwiczeń nasilają się wraz z wiekiem, niekiedy aż do zupełnej nieczytelności pisma.

źródła:
Bogdanowicz, M. (2011). Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania-dysleksja, dysortografia, dysgrafia.

Inne terminy

PRZEWODNIK PSYCHOLOGICZNY

Pierwsza wizyta u psychologa lub psychoterapeuty

Pobierz darmowy przewodnik, dzięki któremu dowiesz się m. in.:

Pobierając przewodnik, zapisujesz się także do naszego psychologicznego newslettera dla pacjenta, w którym średnio raz na dwa tygodnie piszemy m. in. o skutecznych sposobach radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytę online lub w centrum Wrocławia

PSYCHOLOG WROCŁAW LUB ONLINE

„Często doradzam sobie i swoim pacjentom, żeby wyobrazili sobie swoje życia za rok albo za pięć lat i żeby pomyśleli o nowych żalach, które się nazbierają w tym czasie. A potem stawiam im pytanie: ‘Jak możesz zacząć żyć teraz, żeby nie tworzyć nowego żalu? Co musisz zrobić, żeby zmienić swoje życie?”

Irvin D. Yalom

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone