Samoregulacja

Rozumiana jest jako zjawisko złożone, które polega na świadomym planowaniu, monitorowaniu i ocenianiu własnych działań, celów i osiąganych rezultatów, przy czym proces samoregulacji zawsze jest składową czterech elementów:

  • predyktywnej kontroli wysiłku – oznaczającej wstępną ocenę przewidywanego wysiłku jaki należy włożyć w określone działania dla konkretnego rezultatu oraz ocenę stopnia wysiłku na jaki stać daną jednostkę;
  • afektywnej reakcji samooceny – rozumianej jako ocena wysiłku włożonego w dane działania, skonfrontowana z własnym systemem norm i wartości, pozwalająca na odczucie zadowolenia lub zawodu;
  • samooceny osobistej skuteczności – polegającej na oszacowaniu w jakim stopniu potrafię sprawnie działać na rzecz obranego celu;
  • autorefleksyjnej aktywności metapoznawczej – oznaczającej swoiste podsumowanie działalności własnej, dokonywanie osobistej oceny jej całokształtu, skuteczności i prawidłowości stawiania celów.

źródło:

Wojciszke, B. (2009). Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Inne terminy

PRZEWODNIK PSYCHOLOGICZNY

Pierwsza wizyta u psychologa lub psychoterapeuty

Pobierz darmowy przewodnik, dzięki któremu dowiesz się m. in.:

Pobierając przewodnik, zapisujesz się także do naszego psychologicznego newslettera dla pacjenta, w którym średnio raz na dwa tygodnie piszemy m. in. o skutecznych sposobach radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytę online lub w centrum Wrocławia

PSYCHOLOG WROCŁAW LUB ONLINE

„Często doradzam sobie i swoim pacjentom, żeby wyobrazili sobie swoje życia za rok albo za pięć lat i żeby pomyśleli o nowych żalach, które się nazbierają w tym czasie. A potem stawiam im pytanie: ‘Jak możesz zacząć żyć teraz, żeby nie tworzyć nowego żalu? Co musisz zrobić, żeby zmienić swoje życie?”

Irvin D. Yalom

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone