Receptor

Wyspecjalizowana komórka nerwowa, której całość lub część reaguje na specyficzną stymulację. Ma zdolność do odbierania określonego typu informacji. Receptorami mogą być białka, komórki lub całe narządy, w zależności od jego typu. Receptory kategoryzujemy po rodzajach bodźców, jakie odbierają. Wyróżnimy między innymi:

  • fotoreceptory – odbierające bodźce świetlne;
  • mechanoreceptory – reagujące na mechaniczną stymulację;
  • termoreceptory – reagujące na zmiany temperatury;
  • nocyreceptory – odbierające bodźce bólowe;
  • osmoreceptory – reagujące na zmiany ciśnienia osmotycznego.

Istnieją również receptory białkowe, które uczestniczą w transmisji sygnałów w komórkach (neuroprzekaźniki). Wyróżniamy miedzy innymi:

  • błonowe – zlokalizowane na zewnątrz błony komórkowej, odbierające sygnały z innych komórek;
  • jądrowe – zlokalizowane na wewnątrz komórek na ich jądrach. Stanowią czynniki transkrypcyjne. Są to m.in. receptory hormonów tarczycy czy hormonów płciowych.

źródło:
Barańska, J. (2020). Receptory związane z białkami G: Nagroda Nobla 1971, 1994, 2012. Wszechświat121(1-3), 13-22.
Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Inne terminy

PRZEWODNIK PSYCHOLOGICZNY

Pierwsza wizyta u psychologa lub psychoterapeuty

Pobierz darmowy przewodnik, dzięki któremu dowiesz się m. in.:

Pobierając przewodnik, zapisujesz się także do naszego psychologicznego newslettera dla pacjenta, w którym średnio raz na dwa tygodnie piszemy m. in. o skutecznych sposobach radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytę online lub w centrum Wrocławia

PSYCHOLOG WROCŁAW LUB ONLINE

„Często doradzam sobie i swoim pacjentom, żeby wyobrazili sobie swoje życia za rok albo za pięć lat i żeby pomyśleli o nowych żalach, które się nazbierają w tym czasie. A potem stawiam im pytanie: ‘Jak możesz zacząć żyć teraz, żeby nie tworzyć nowego żalu? Co musisz zrobić, żeby zmienić swoje życie?”

Irvin D. Yalom

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone