Dysonans Poznawczy

Twórcą pojęcia jest Leon Festinger, który jako pierwszy, w 1957 roku opisał to zjawisko. Badania nad dysonansem prowadzone są do dziś, a teoria dysonansu poznawczego zaliczana jest do najważniejszych teorii z zakresu psychologii społecznej.

Dysonans poznawczy to stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje w sytuacji pojawienia się co najmniej dwóch niezgodnych ze sobą elementów poznawczych. Elementy te to m.in.: myśli, twierdzenia, sądy, postawy, informacje, oceny, zachowania, zasady itp.

Redukowanie dysonansu może nastąpić poprzez:

  • przeformułowanie znaczenia jednego z elementów, które ze sobą kolidują. Dla przykładu palacz, który twierdzi, że poza papierosami jest wiele innych szkodliwych rzeczy. Zmienia tym znaczenia słowa „szkodliwy” na niewywołujące silnego dysonansu.
  • Zmianę jednego z elementów, które nie są ze sobą zgodne. Np. palacz, który dowiaduje się, że palenie jest szkodliwe, może albo rzucić palenie, albo odrzucić myśli o szkodliwości nałogu.
  • Dodanie nowego elementu poznawczego. Dla przykładu palacz, który twierdzi, że palenie na świeżym powietrzu niweluje szkodliwość dymu papierosowego.

źródła:
Aronson, E., Mills, J. (1959). The effect of severity of initation on liking for a group. Journal of Abnormal and Social Psychology, 59: 177-181.
Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Inne terminy

PRZEWODNIK PSYCHOLOGICZNY

Pierwsza wizyta u psychologa lub psychoterapeuty

Pobierz darmowy przewodnik, dzięki któremu dowiesz się m. in.:

Pobierając przewodnik, zapisujesz się także do naszego psychologicznego newslettera dla pacjenta, w którym średnio raz na dwa tygodnie piszemy m. in. o skutecznych sposobach radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytę online lub w centrum Wrocławia

PSYCHOLOG WROCŁAW LUB ONLINE

„Często doradzam sobie i swoim pacjentom, żeby wyobrazili sobie swoje życia za rok albo za pięć lat i żeby pomyśleli o nowych żalach, które się nazbierają w tym czasie. A potem stawiam im pytanie: ‘Jak możesz zacząć żyć teraz, żeby nie tworzyć nowego żalu? Co musisz zrobić, żeby zmienić swoje życie?”

Irvin D. Yalom

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone