Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: H

Homoseksualizm

Homoseksualizm należy do trzech głównych orientacji seksualnej, razem z heteroseksualizmem i biseksualizmem. Obecnie pojęcie homoseksualizmu jest rozumiane w trzech przenikających się wzajemnie znaczeniach. Innymi słowy

Czytaj dalej

Hiperwentylacja

Hiperwentylacja polega na przyspieszonym oddechu i nadmiernym braniu oddechów, co nierzadko współtowarzyszy napadom paniki. Hiperwentylacja skutkuje zmniejszeniem zawartości dwutlenku węgla we krwi, co w konsekwencji

Czytaj dalej

Hipertymia

Skłonność do nadmiernej i często przesadnej ekspresji emocjonalnej w porównaniu do danej sytuacji. źródła: Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Czytaj dalej

Hiperseksualność

Trwająca, wyniszczająca i kompulsyjna potrzeba uprawiania seksu, która dominuje nad innymi potrzebami w życiu danej osoby i jest związana z odczuwaniem nadmiernego popędu seksualnego. Hiperseksualność

Czytaj dalej

Heurystyka symulacji

Heurystyka wydawania sądów, która polega na wydawaniu sądów za pomocą umysłowej symulacji, a więc wyobrażania sobie przebiegu kolejnych zdarzeń. Jeśli taka symulacja jest łatwiejsza do

Czytaj dalej

Heurystyka „jak to czuję”

Heurystyka wydawania sądów, która dotyczy opierania się na aktualnym nastroju przy decydowaniu i wydawaniu całościowych i trudnych sądów wartościujących. Heurystyka „jak to czuję” jest szczególnie często

Czytaj dalej

Heurystyka reprezentatywności

Heurystyka wydawania sądów, dotycząca klasyfikowania (inaczej oceny przynależności) jakiegoś obiektu na podstawie stopnia podobieństwa do prototypu (egzemplarzu najbardziej typowego, najlepiej dopasowanego do schematu). Przykładowo, laptop

Czytaj dalej

Heurystyka dostępności

Heurystyka wydawania sądów, która polega na tym, że ludzie, wydając jakiś sąd, ocenę, czy rozstrzygnięcie kierują się tym, co mogą sobie łatwo przywołać w pamięci,

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone