zdjęcie podglądowe tematu artykułu jakim są wymagania

Psycholog Wrocław lub online

Wymagania XXI wieku – bądź silna

Co znajdziesz w tym artykule:

Wprowadzenie do wymagań współczesnego świata

Żyjemy w czasach, gdzie tempo życia, postęp technologiczny i zmieniające się oczekiwania społeczne stawiają przed nami wyjątkowe wyzwania. Szybkość, z jaką pojawiają się nowe technologie, rosnące wymagania w pracy oraz nieustanna obecność mediów społecznościowych tworzą presję, której nasze poprzednie pokolenia nie doświadczały. Ale czy to oznacza, że musimy być stale „silni” i na bieżąco z każdą zmianą w naszym świecie?

Rzeczywistość wymagań – czy jest ich za dużo?

Współczesny świat charakteryzuje się niekończącym się ciągiem oczekiwań i wymagań, które często wydają się niemożliwe do spełnienia. W dziedzinie zawodowej oczekuje się od nas nieustannych osiągnięć i sukcesów, co często skutkuje presją i stresem. W sferze mediów społecznościowych panuje kult doskonałości, gdzie każdy moment życia zdaje się podlegać ocenie i porównaniu z innymi. Dodatkowo obecna kultura promuje ciągły rozwój osobisty, zachęcając do nieustannego poszerzania horyzontów i samodoskonalenia. 

Jednakże te nieustanne oczekiwania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Wielu ludzi doświadcza przeciążenia, gdyż ciągła pogoń za doskonałością i sukcesem nie daje im czasu na odpoczynek i regenerację. To z kolei może prowadzić do wypalenia zawodowego. Może również pojawić się stan, w którym człowiek czuje się całkowicie wyczerpany i pozbawiony motywacji do dalszego działania.

Badania psychologiczne wykazały, że stała presja bycia „najlepszym” w każdym aspekcie życia może mieć poważne skutki zdrowotne. Problemy te mogą mieć charakter zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Na poziomie fizycznym ciągły stres może prowadzić do zmęczenia, problemów ze snem, a nawet chorób serca. Z kolei na poziomie psychicznym, nieustanne porównywanie się z innymi i dążenie do nierealnych standardów może prowadzić do lęku, depresji i innych zaburzeń zdrowia psychicznego. 

Duże wymagania wobec siebie

Zbyt duże wymagania wobec siebie są zwykle widoczne, gdy ciągle czujesz, że to, co robisz, nigdy nie jest wystarczająco dobre. Nawet jeśli inni doceniają Twoje wysiłki i osiągnięcia. To może objawiać się perfekcjonizmem, który paraliżuje działanie i prowadzi do dążenia do perfekcji we wszystkim, co robisz. To wpływa negatywnie na Twoją zdolność do rozpoczęcia lub zakończenia zadań. Może to również prowadzić do chronicznego zmęczenia i wypalenia z powodu ciągłego dążenia do spełnienia nierealistycznych standardów. To natomiast może wpływać na Twoje zdrowie psychiczne, wywołując lęk, depresję, czy zaburzenia odżywiania. To często wiąże się z niską samooceną, gdzie twoja wartość jako osoby jest ściśle związana z osiąganymi wynikami i sukcesami.

Jeśli regularnie pomijasz odpoczynek, rekreację, czy kontakty społeczne na rzecz pracy lub dążenia do celów, może to również wskazywać na zbyt wysokie wymagania wobec siebie. Takie zachowanie może również prowadzić do problemów w relacjach z innymi, wynikających z nadmiernego skupienia na własnych celach i oczekiwaniach. Jeśli rozpoznajesz u siebie którekolwiek z tych zachowań, może to być sygnał, że warto zweryfikować swoje oczekiwania. Być może warto poszukać zdrowszego balansu w życiu, czasem z pomocą profesjonalisty, takiego jak psycholog czy terapeuta.

Dlaczego stawiamy sobie tak wysokie wymagania?

Stawianie sobie wysokich wymagań częściowo wynika to z naturalnej ludzkiej tendencji do porównywania się z innymi. Media społecznościowe potęgują ten problem, prezentując często nierealistyczne obrazy „idealnego” życia. Ponadto, kultura pracy XXI wieku często promuje ideę, że sukces zawodowy i osobisty jest mierzalny tylko poprzez ciągłe osiąganie i przekraczanie granic. Często wymagań ma swój początek już w dzieciństwie – wymagania jakie stawia nam najbliższe otoczenie. 

Wysokie wymagania a porównywanie się

Ta naturalna ludzka tendencja do porównywania się z innymi jest głęboko zakorzeniona w naszej psychice. Jest to mechanizm, który kiedyś miał kluczowe znaczenie dla naszego przetrwania i rozwoju społecznego. Ale w dzisiejszych czasach często prowadzi do negatywnych skutków. Media społecznościowe nasilają ten problem, prezentując często wyidealizowane, retuszowane obrazy, które przedstawiają „idealne” życie innych. Te nierealistyczne obrazy mogą wywoływać poczucie nieadekwatności i zazdrości. Mogą się pojawić także fałszywe przekonanie, że życie innych jest pozbawione trudności i wyzwań. 

Współczesna kultura pracy dodatkowo potęguje ten problem. W pracy często nagradza się nadmierną pracowitość, a kultura „hustle”, czyli ciągłej gonitwy za sukcesem, staje się normą. To podejście prowadzi do przekonania, że wartość osobista i profesjonalna jednostki zależy wyłącznie od jej osiągnięć i produktywności.

Wysokie wymagania w dzieciństwie

Wysokie wymagania, które ludzie stawiają sobie w dorosłym życiu, często mają swoje korzenie w doświadczeniach z dzieciństwa i wychowaniu. Istnieje kilka kluczowych powodów wywodzących się z tych wczesnych etapów życia, które mogą prowadzić do tego, że w dorosłości ludzie nakładają na siebie nadmierne oczekiwania:

 • wysokie oczekiwania rodziców – dzieci, których rodzice stawiali im bardzo wysokie wymagania lub byli nadmiernie krytyczni, często wyrastają na dorosłych, którzy sami nakładają na siebie podobne ciężary. Jeśli rodzice nieustannie oczekiwali doskonałości, mogło to skutkować wewnętrznym przekonaniem, że akceptacja i miłość są uzależnione od osiągnięć.
 • warunkowa akceptacja – jeżeli w dzieciństwie akceptacja i uwaga były uzależnione od osiągnięć, takich jak dobre oceny czy sukcesy w sporcie, dorosłe osoby mogą mieć trudności z poczuciem własnej wartości niezależnie od osiągnięć.
 • modelowanie zachowań – dzieci często naśladują zachowania i postawy swoich rodziców. Jeśli rodzice byli perfekcjonistami lub ciągle zajęci pracą i osiągnięciami, dzieci mogą przejąć te wzorce jako swoje.
 • radzenie sobie z porażkami – jeśli dzieci nie są uczone, że porażka jest naturalną częścią życia i procesu uczenia się. Mogą wyrosnąć na dorosłych, którzy boją się niepowodzeń i ustawicznie dążą do unikania ich poprzez stawianie sobie nieosiągalnych standardów.
 • presja społeczna i porównania – w dzieciństwie i wczesnej młodości, porównywanie przez rodziców, nauczycieli czy rówieśników może skutkować wewnętrznym przekonaniem, że wartość osobista jest mierzona poprzez porównanie z innymi.
 • brak wsparcia emocjonalnego – dzieci, które nie otrzymały odpowiedniego wsparcia emocjonalnego, mogą jako dorośli szukać zewnętrznego potwierdzenia swojej wartości poprzez osiągnięcia.
 • nadmierne chwalenie za osiągnięcia – ironicznie, nadmierne chwalenie dzieci wyłącznie za osiągnięcia, zamiast za wysiłek czy rozwijanie umiejętności, może również przyczynić się do rozwoju przekonania, że wartość osobista zależy od osiąganych sukcesów.

Konsekwencje zbyt wysokich wymagań

Zbyt wysokie wymagania, które stawiamy sobie w życiu, mogą prowadzić do szeregu problemów psychicznych i emocjonalnych. Oto niektóre z potencjalnych konsekwencji: 

 • wypalenie – nieustanne dążenie do spełnienia wygórowanych oczekiwań może prowadzić do wypalenia, zarówno zawodowego, jak i emocjonalnego. To stan wyczerpania, który wynika z przewlekłego stresu i nadmiernego wysiłku bez odpowiedniego czasu na regenerację.
 • lęk – ciągła presja bycia doskonałym może wywoływać lęk, zwłaszcza w obawie przed niepowodzeniem lub niespełnieniem oczekiwań.
 • depresja – nieosiąganie nierealistycznych celów może prowadzić do poczucia bezradności, niskiej samooceny i w konsekwencji do depresji.
 • niska samoocena – kiedy osoba nieustannie odczuwa, że nie spełnia własnych wysokich standardów, może to prowadzić do chronicznie niskiej samooceny.
 • paraliżujący perfekcjonizm – perfekcjonizm, zwłaszcza w jego paraliżującej formie, może prowadzić do unikania wyzwań z obawy przed błędami. To ogranicza osobisty i zawodowy rozwój.
 • zaburzenia odżywiania – w niektórych przypadkach, nieustanne dążenie do perfekcji może przejawiać się w obszarze wyglądu i zdrowia, prowadząc do zaburzeń odżywiania.
 • problemy z relacjami – nadmierne wymagania mogą prowadzić do konfliktów w relacjach. Dana osoba może nieustannie oczekiwać zbyt wiele od siebie i od innych.
 • zaburzenia somatyzacyjne – chroniczny stres i napięcie psychiczne mogą manifestować się w formie fizycznych dolegliwości, takich jak bóle głowy, problemy żołądkowe czy chroniczne zmęczenie.
 • ograniczony rozwój osobisty – ironią jest, że zbyt wysokie wymagania mogą faktycznie hamować rozwój, ponieważ strach przed porażką uniemożliwia eksperymentowanie i uczenie się na błędach.
 • zachowania obsesyjno-kompulsywne – w niektórych przypadkach, nieustanne dążenie do perfekcji może prowadzić do rozwoju zachowań obsesyjno-kompulsywnych, zwłaszcza gdy próby kontrolowania otoczenia stają się nadmierne.

Jak sobie radzić z wymaganiami współczesności?

Zarządzanie wymaganiami współczesnego życia wymaga świadomego podejścia i zastosowania praktyk, które mogą pomóc w zachowaniu równowagi i zdrowia psychicznego. Co może się przydać? Z jakich zasobów możemy korzystać, aby zadbać o swój rozwój zachowując zdrowie psychiczne?

Samowiedza i akceptacja

Pierwszym krokiem w radzeniu sobie z nadmiernymi wymaganiami jest zrozumienie i akceptacja własnych ograniczeń. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że nie jesteśmy w stanie być doskonali we wszystkim. Ta akceptacja nie oznacza rezygnacji, lecz raczej zdrowy realizm w ocenie własnych możliwości. Samowiedza wymaga również rozpoznawania i honorowania własnych potrzeb, emocji oraz wartości, co pomaga w ustalaniu realistycznych oczekiwań wobec siebie.

Zdrowe granice a wymagania

Ustalanie zdrowych granic zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym, jest niezbędne do ochrony przed przeciążeniem. Obejmuje to umiejętność mówienia „nie”, gdy wymagania innych zagrażają naszemu dobremu samopoczuciu, oraz świadome planowanie czasu na odpoczynek i aktywności, które regenerują. Zdrowe granice pozwalają na utrzymanie zrównoważonego stylu życia, w którym praca i obowiązki nie dominują nad osobistymi potrzebami i relacjami.

Realistyczne cele

Ustalanie realistycznych celów to klucz do uniknięcia frustracji i rozczarowania. Wymaga to oceny własnych zasobów, umiejętności i czasu. Cele powinny być wyzwalające, a nie przytłaczające, i powinny umożliwiać stopniowe osiąganie postępów. Ważne jest też rozumienie, że nie wszystko musi być osiągnięte natychmiast i że droga do celu jest równie ważna, jak sam cel.

Odpoczynek i regeneracja

Odpoczynek nie jest luksusem, lecz niezbędnym elementem utrzymania zdrowia psychicznego i fizycznego. Regularny czas na regenerację, relaks i odpoczynek jest kluczowy do zachowania energii i motywacji. Obejmuje to zarówno krótkie przerwy w ciągu dnia, jak i dłuższe okresy wypoczynku. Zaniedbywanie odpoczynku może prowadzić do wypalenia i obniżenia produktywności.

Wsparcie społeczne

Utrzymywanie silnych, zdrowych relacji ze znajomymi, rodziną i współpracownikami może zapewnić niezbędne wsparcie emocjonalne. Ludzie są istotami społecznymi, a wsparcie innych pomaga radzić sobie ze stresem i trudnościami. Dzielenie się doświadczeniami, uczuciami i obawami z zaufanymi osobami może przynieść ulgę i nowe perspektywy.

Podsumowanie

W XXI wieku presja bycia „silnym” jest wszechobecna, ale ważne jest, by pamiętać o własnym zdrowiu psychicznym i fizycznym. Bycie „silnym” nie oznacza nieustępliwości wobec nieskończonych wymagań, ale zdolność do znajdowania równowagi i akceptacji własnych ograniczeń. W ten sposób możemy nie tylko przetrwać, ale i kwitnąć w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Komentarze

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

PRZEWODNIK PSYCHOLOGICZNY

Pierwsza wizyta u psychologa lub psychoterapeuty

Pobierz darmowy przewodnik, dzięki któremu dowiesz się m. in.:

Pobierając przewodnik, zapisujesz się także do naszego psychologicznego newslettera dla pacjenta, w którym średnio raz na dwa tygodnie piszemy m. in. o skutecznych sposobach radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytę we Wrocławiu lub online

PSYCHOLOG WROCŁAW LUB ONLINE

„Często doradzam sobie i swoim pacjentom, żeby wyobrazili sobie swoje życia za rok albo za pięć lat i żeby pomyśleli o nowych żalach, które się nazbierają w tym czasie. A potem stawiam im pytanie: ‘Jak możesz zacząć żyć teraz, żeby nie tworzyć nowego żalu? Co musisz zrobić, żeby zmienić swoje życie?”

Irvin D. Yalom

Prześlij osobie, której ten artykuł może się przydać

Mogą Cię też zainteresować podobne artykuły

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

0
Jesteśmy ciekawi co myślisz, skomentuj!x