Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: C

Cyberchondria

Zaburzenie traktowane jako odmiana hipochondrii lub odmienna jednostka chorobowa, charakteryzujące się nadmiernym lękiem o zdrowie, który jest wywoływany przez ponawianie wyszukiwania informacji na temat zdrowia

Czytaj dalej

Czynności seksualne

Wszelkie działania, które podejmowane są aby dążyć do zaspokojenia seksualnego i wiążą się z odczuwaniem potrzeby seksualnej. Czynności seksualne mogą być niezwykle złożone i są

Czytaj dalej

Czas reakcji

Czas reakcji oznacza to czasowe minimum opóźnienia pomiędzy poszczególnym bodźcem (np. zobaczeniu na ekranie informacji „Kliknij lewy przycisk myszy”), a odpowiadającą mu reakcją (np. faktyczne

Czytaj dalej

Cenzura

W psychoanalizie cenzura oznacza proces blokowania określonych treści, które są przez jednostkę nieakceptowalne lub wiążące się z lękiem (np. fantazje seksualne), przed ich dostępem z

Czytaj dalej

Charakteropatia

Zaburzenia lub trwałe zmiany obejmujące charakter, osobowość czy sferę uczuciową danej jednostki, będące wynikiem uszkodzenia mózgu. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZSWojciszke, B. (2011). Psychologia

Czytaj dalej

Charakter

Termin określający zbiór względnie stałych właściwości zachowania człowieka umożliwiających określenie jego stosunku do osoby własnej i innych. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZSWojciszke, B.

Czytaj dalej

Ciekawość

Stan niepewności wobec formułowanych oczekiwań odnośnie przyszłych stanów rzeczy pobudzający jednostkę do poszukiwania informacji. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZSWojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Wydawnictwo

Czytaj dalej

Chwiejność Emocjonalna

Brak równowagi lub zaburzenie obejmujące sferę uczuciową, polegające na zbyt łatwym przechodzeniu od emocji pozytywnych do negatywnych i na odwrót. źródła:Górka, A., & Mazur, P.

Czytaj dalej

Charyzma

W języku potocznym charyzma oznacza swoistą i indywidualną cechę, wyróżniająca daną jednostkę z tłumu, czyniąca ją osobą wyjątkową i godną naśladowania. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone