Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: C

Ciałopozytywność

Ciałopozytywność, zwana również body positivity, to ruch społeczny i filozofia, która promuje akceptację i pozytywne podejście do ciała. Bez względu na jego kształt, rozmiar, kolor

Czytaj dalej

Cele

Cele to zamierzone stany lub wyniki, do których osoby lub organizacje dążą poprzez konkretne działania. Są one zazwyczaj wyrażone w postaci jasno określonych aspiracji lub

Czytaj dalej

Cierpliwość

Cierpliwość to zdolność do zachowania spokoju i opanowania w sytuacji oczekiwania lub w obliczu trudności, wyzwań lub frustracji. Charakteryzuje się umiejętnością wytrwałego znoszenia opóźnień, przeszkód,

Czytaj dalej

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera to postępująca choroba neurodegeneracyjna, która jest najczęstszą przyczyną demencji, szczególnie wśród osób starszych. Charakteryzuje się stopniowym pogarszaniem się funkcji poznawczych, co wpływa na

Czytaj dalej

Cyberchondria

Zaburzenie traktowane jako odmiana hipochondrii lub odmienna jednostka chorobowa, charakteryzujące się nadmiernym lękiem o zdrowie, który jest wywoływany przez ponawianie wyszukiwania informacji na temat zdrowia

Czytaj dalej

Czynności seksualne

Wszelkie działania, które podejmowane są aby dążyć do zaspokojenia seksualnego i wiążą się z odczuwaniem potrzeby seksualnej. Czynności seksualne mogą być niezwykle złożone i są

Czytaj dalej

Czas reakcji

Czas reakcji oznacza to czasowe minimum opóźnienia pomiędzy poszczególnym bodźcem (np. zobaczeniu na ekranie informacji „Kliknij lewy przycisk myszy”), a odpowiadającą mu reakcją (np. faktyczne

Czytaj dalej

Cenzura

W psychoanalizie cenzura oznacza proces blokowania określonych treści, które są przez jednostkę nieakceptowalne lub wiążące się z lękiem (np. fantazje seksualne), przed ich dostępem z

Czytaj dalej

Charakteropatia

Zaburzenia lub trwałe zmiany obejmujące charakter, osobowość czy sferę uczuciową danej jednostki, będące wynikiem uszkodzenia mózgu. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZSWojciszke, B. (2011). Psychologia

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone