zdjęcie podglądowe tematu artykułu jakim jest poczucie sprawstwa

Psycholog Wrocław lub online

Poczucie sprawstwa – zrozumienie naszej zdolności do działania

Co znajdziesz w tym artykule:

Poczucie sprawstwa

Poczucie sprawstwa to podstawowy aspekt psychologii człowieka. To subiektywne doświadczenie kontroli własnych działań. W ciągu dnia i w ilości realizowanych przez nas zadań możemy nawet nie uświadamiać sobie naszego sprawstwa. Poczucie sprawstwa to świadomość, że jesteśmy inicjatorem, wykonawcą i kontrolerem własnych, celowych działań. Dzięki niemu czujemy, że to my jesteśmy “okrętem” i “sterem” naszych decyzji i ruchów. To my kształtujemy naszą rzeczywistość poprzez aktywność, a nasze działania mają bezpośredni wpływ na otaczający nas świat. To również odpowiedzialność za nasze działania i ponoszenie konsekwencji. Z psychologicznego punktu widzenia poczucie sprawstwa jest podparte złożonymi procesami poznawczymi, w tym kontrolą motoryczną, uwagą i przetwarzaniem informacji.

Składniki poczucia sprawstwa

Poczucie sprawstwa składa się z dwóch podstawowych elementów: uczucia inicjowania, wykonania i kontrolowania własnych, wolicjonalnych działań w świecie oraz poczucia odpowiedzialności za wyniki tych działań. Badania pokazują, że sprawstwo obejmuje poziom przedrefleksyjny, gdzie ruchy czują się płynne i kontrolowane, oraz poziom refleksyjny, który obejmuje świadome sądzenie, że jesteśmy przyczyną działania. 

Na poziomie przedrefleksyjnym poczucie sprawstwa jest odczuwane wprost, gdy podejmujemy działania bez świadomego myślenia o każdym ruchu. Przykładem mogą być codzienne czynności, takie jak chodzenie lub pisania na klawiaturze, gdzie nie analizujemy każdego ruchu palca, ale działamy płynnie i efektywnie. W momencie, gdy działania są zaburzone – na przykład w wyniku choroby neurologicznej lub gdy się uczymy nowej umiejętności – płynność ta znika, a nasze poczucie sprawstwa może być osłabione.

Na poziomie refleksyjnym poczucie sprawstwa łączy się z moralnością i społecznymi normami, gdyż obejmuje świadomą refleksję nad skutkami naszych działań. Obejmuje to zarówno dobre wyniki, za które jesteśmy chwaleni, jak i negatywne konsekwencje, za które możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Na przykład, jeśli kierowca powoduje wypadek, jego refleksyjne poczucie sprawstwa zostanie powiązane z poczuciem winy lub odpowiedzialności za spowodowane szkody.

Rozwój poczucia sprawstwa

Początki poczucia sprawstwa są zauważalne w niemowlęctwie, gdy dzieci zaczynają rozumieć, że ich działania mają skutki. Na przykład, niemowlę, które odkrywa, że może wywołać uśmiech opiekuna poprzez uśmiech, zaczyna pojmować związek przyczynowo-skutkowy między swoim zachowaniem a reakcją otoczenia.

W okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym dzieci rozwinąć mogą bardziej złożone rozumienie sprawstwa w miarę, jak uczą się manipulowania przedmiotami i wpływania na zdarzenia poprzez eksperymentowanie. Przykłady takich działań to budowanie wieży z klocków lub pomoc w domowych obowiązkach, co może wzmacniać ich przekonanie o własnej skuteczności i umiejętności wywierania wpływu na środowisko.

Podczas adolescencji młodzi ludzie zaczynają testować swoje granice sprawstwa poprzez większe wyzwania społeczne i intelektualne. Przejawia się to poprzez wybór przedmiotów szkolnych, przynależność do grup społecznych lub zaangażowanie w różnorodne aktywności pozaszkolne. Decyzje te kształtują ich tożsamość i samodzielność.

Dorosłość przynosi kolejne poziomy sprawstwa, kiedy jednostki podejmują decyzje dotyczące kariery, związków i osobistych wartości. Przykładem może być wybór ścieżki zawodowej. Taka, która jest zgodna z własnymi zainteresowaniami i aspiracjami, wzmacnia poczucie sprawstwa i osobistej skuteczności.

Jak poczucie sprawstwa wpływa na nasze zdrowie psychiczne?

Poczucie sprawstwa znacząco wpływa na nasze samopoczucie. Przekonanie, że mamy kontrolę nad naszymi działaniami i że nasze świadome wybory przyczyniają się do określonych wyników w życiu. Osoby, które czują, że mają wpływ na swoje życie i wyniki swoich działań, często cieszą się większym poczuciem własnej wartości. Poczucie skuteczności może pomóc w budowaniu wiary we własne umiejętności, co jest ważnym składnikiem zdrowej samooceny.

Poczucie braku kontroli jest często związane z niepokojem i stresem. Jeśli uwierzymy, że mamy się wpływ na własne życie, możemy pomóc sobie zmniejszyć poczucie niepewności i ryzyka, które są związane z lękiem. Kiedy ludzie uważają, że mają kontrolę, mniej obawiają się nieznanych lub nieoczekiwanych wydarzeń. Osoby z wyższym poczuciem sprawstwa częściej podejmują się zadań i wyzwań. To może prowadzić do większego zaangażowania i satysfakcji z pracy lub życia osobistego. Motywacja ta może prowadzić do realizacji celów, co z kolei poprawia ogólne samopoczucie psychiczne.

Poczucie sprawstwa a zdrowie

Poczucie sprawstwa jest związane z efektywniejszym radzeniem sobie w sytuacjach stresowych. Ludzie, którzy czują się sprawcami własnego życia, mają tendencję do stosowania bardziej adaptacyjnych strategii radzenia sobie, takich jak aktywne rozwiązywanie problemów, co pomaga w zarządzaniu stresem.

Niska kontrola w życiu bywa czynnikiem ryzyka dla depresji. Poczucie sprawstwa może zmniejszać ryzyko wystąpienia objawów depresji. Ludzie czują się bardziej odpowiedzialni za swoje sukcesy i mniej skłonni do przypisywania sobie winy za niepowodzenia w sposób, który prowadzi do bezsilności i rezygnacji.

Zdrowie psychiczne i fizyczne są ze sobą ściśle powiązane. Poczucie sprawstwa, wpływając pozytywnie na zdrowie psychiczne, może też przyczyniać się do lepszego zdrowia fizycznego. Osoby te częściej podejmują zdrowe decyzje i zachowania, które przyczyniają się do ich ogólnego dobrego samopoczucia.

Gdy poczucie sprawstwa jest zakłócone

Zakłócenia w poczuciu sprawstwa mają znaczący wpływ na naszą psychikę i ogólne funkcjonowanie. Poczucie to, definiujące przekonanie o zdolności do wywierania wpływu na przebieg własnego życia, jest nieodzownym składnikiem zdrowia psychicznego. Kiedy zostaje ono zakłócone, mogą pojawiać się różnorodne negatywne konsekwencje. Może pojawić się zwiększona podatność na lęk, depresję, a także zaburzenia psychotyczne.

Przyczyny zakłóceń poczucia sprawstwa są różnorodne i obejmują traumatyczne doświadczenia, które wymykają się spod kontroli. Może to być przewlekły stres, a także bezpośredni wpływ zaburzeń psychicznych. Konsekwencje takich zakłóceń mogą objawiać się poprzez obniżenie samopoczucia, poczucie bezradności, spadek motywacji do działania, pogorszenie jakości podejmowanych decyzji oraz problemy w relacjach społecznych. Brak przekonania o własnym wpływie na sytuację często skutkuje unikaniem ważnych decyzji lub dokonywaniem wyborów opartych na strachu i impulsach. To z kolei prowadzi do wzrostu izolacji społecznej i problemów w budowaniu zdrowych relacji.

Kultywowanie poczucia sprawstwa

Kultywowanie poczucia sprawstwa to świadomy proces wzmacniania osobistej mocy i wpływu na życie. Rozwój tego poczucia rozpoczyna się od samoświadomości – uważnego obserwowania własnych myśli, uczuć i zachowań. Regularna refleksja nad własnymi działaniami i ich skutkami pomaga zrozumieć, jakie decyzje są korzystne i co wymaga zmiany. Pozytywne myślenie i świadome przypisywanie sobie zasług za sukcesy wzmacniają przekonanie o własnej skuteczności.

Jak rozwijać poczucie sprawstwa?

Przyjmowanie wyzwań i ustanawianie realizowalnych celów to kolejne kroki, które pokazują, że nasze działania mogą prowadzić do konkretnych rezultatów. Uczenie się z porażek i traktowanie ich jako szans na rozwój zamiast dowodów na nieskuteczność poprawia adaptacyjne poczucie sprawstwa. Skuteczne zarządzanie czasem i rozwijanie umiejętności decyzyjnych są kluczowe w kształtowaniu naszej rzeczywistości. Podobnie jak asertywna komunikacja, która pomaga wyrażać potrzeby i granice.

Wsparcie społeczne, takie jak szukanie i oferowanie pomocy, wzmacnia również sprawstwo. Rozwój osobisty przez edukację, szkolenia i praktyki takie jak mindfulness i medytacja zwiększają poczucie kontroli i świadome działanie. Tworzenie przyjaznego otoczenia, które wspiera niezależność i osobisty rozwój. Wspiera także dbałość o zdrowie fizyczne przez aktywność i zdrowe nawyki, są fundamentem dla mocnego poczucia sprawstwa.

Podsumowanie

Poczucie sprawstwa jest cichym dyrygentem naszych codziennych doświadczeń. Kształtuje naszą interakcję ze światem i stanowi podstawę naszej tożsamości i kompetencji. Rozpoznanie i wzmacnianie tego poczucia jest kluczowe dla dobrze dostosowanego i satysfakcjonującego życia. W miarę jak badania nadal rozwijają tajemnice ludzkiego umysłu, nasze zrozumienie poczucia sprawstwa może się pogłębić. Dzięki temu poprawi się nasza zdolność do wykorzystania go dla osobistego i społecznego dobra.

Komentarze

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

PRZEWODNIK PSYCHOLOGICZNY

Pierwsza wizyta u psychologa lub psychoterapeuty

Pobierz darmowy przewodnik, dzięki któremu dowiesz się m. in.:

Pobierając przewodnik, zapisujesz się także do naszego psychologicznego newslettera dla pacjenta, w którym średnio raz na dwa tygodnie piszemy m. in. o skutecznych sposobach radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytę we Wrocławiu lub online

PSYCHOLOG WROCŁAW LUB ONLINE

„Często doradzam sobie i swoim pacjentom, żeby wyobrazili sobie swoje życia za rok albo za pięć lat i żeby pomyśleli o nowych żalach, które się nazbierają w tym czasie. A potem stawiam im pytanie: ‘Jak możesz zacząć żyć teraz, żeby nie tworzyć nowego żalu? Co musisz zrobić, żeby zmienić swoje życie?”

Irvin D. Yalom

Prześlij osobie, której ten artykuł może się przydać

Mogą Cię też zainteresować podobne artykuły

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

0
Jesteśmy ciekawi co myślisz, skomentuj!x