zdjęcie podglądowe tematu artykułu jakim są kryzysy rozwojowe

Psycholog Wrocław lub online

Kryzysy rozwojowe

Co znajdziesz w tym artykule:

Kryzysy rozwojowe – o co dokładnie chodzi?

Kryzysy rozwojowe to naturalne etapy w naszym rozwoju na przestrzeni całego życia. Mogą się pojawiać w różnych momentach, związanych z przejściem przez kolejne fazy życiowe. Kryzysy te zwykle mają charakter tymczasowy i wymagają od nas przystosowania się do nowych wyzwań. Umożliwiają rozwijanie się w wielu aspektach życia. Przykładami kryzysów rozwojowych mogą być kryzys wieku średniego, początku dorosłości, wieku późnego czy emerytalny. Kryzys wieku średniego często wiąże się z pytaniem o sens i cel życia. Kryzys początku dorosłości wiąże się z trudnościami w wyborze drogi zawodowej czy związkowej. Natomiast kryzys emerytalny z potrzebą znalezienia nowego sensu życia po zakończeniu kariery zawodowej. Ważne jest, aby w trudnych momentach mieć wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół czy specjalistów od zdrowia psychicznego. Przezwyciężenie kryzysów rozwojowych może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie samoakceptacji, zadowolenie z życia oraz lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Teoria kryzysów rozwojowych myślicieli psychologii rozwojowej

Psychologia rozwojowa obejmująca kryzysy rozwojowe cieszy się zainteresowaniem wielu teoretyków i myślicieli. Badacze zgadzają się co do tego, że to naturalny i nieunikniony element procesu rozwoju człowieka. Zrozumienie i przezwyciężenie tych kryzysów jest ważne dla naszego zdrowia psychicznego i emocjonalnego oraz dalszego rozwoju.

Teoria kryzysów Jeana Piageta

Jean Piaget był szwajcarskim psychologiem i badaczem rozwoju poznawczego. Według Piageta, kryzysy rozwojowe to momenty, w których dziecko odczuwa dysharmonię między swoim obecnym sposobem myślenia a nowymi doświadczeniami. W teorii Piageta istnieją cztery etapy rozwoju poznawczego, a każde z nich ma swój własny kryzys rozwojowy:

 • Okres sensomotoryczny – kryzys rozwojowy występuje, gdy dziecko zaczyna rozumieć, że przedmioty nadal istnieją, mimo że nie są w polu widzenia dziecka.
 • Okres przedoperacyjny – kryzys rozwojowy związany jest z rozwojem myślenia symbolicznego. To moment, kiedy dziecko zaczyna używać symboli słownych i umysłowych do reprezentowania rzeczywistości.
 • Okres operacyjny konkretny – kryzys rozwojowy związany jest z rozwojem umiejętności logicznego myślenia i umiejętności rozumienia przyczynowości.
 • Okres operacyjny formalny – kryzys rozwojowy związany jest z rozwojem myślenia abstrakcyjnego. Dziecko zaczyna rozumieć i dostrzegać związki między ideami i teoriami.

W każdym z tych etapów rozwojowych dziecko musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami poznawczymi i nauczyć się nowych umiejętności poznawczych, aby osiągnąć nowy etap rozwoju poznawczego.

Teoria Lwa Wygotskiego

Lew Wygotski był radzieckim psychologiem i teoretykiem rozwoju. W jego teorii kryzysy rozwojowe pojawiają się, gdy stajemy się świadomi braku harmonii między obecnym poziomem rozwoju a wyzwaniami i możliwościami, jakie stawia przed nią otoczenie. Wygotski wskazywał, że sytuacje te są kluczowym momentem w rozwoju. Zmuszają do szukania nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami i dostosowania się do nowych wymagań. Według Wygotskiego, kryzysy rozwojowe nie są jednostkowymi momentami, ale raczej stanowią integralną część procesu rozwoju.

Wygotski podkreślał znaczenie interakcji społecznych i kulturowych w procesie naszego rozwoju. Dla niego kryzysy rozwojowe są wynikiem dysharmonii między jednostką a jej otoczeniem społeczno-kulturowym. Przykładami kryzysów rozwojowych w teorii Wygotskiego mogą być okresy przejściowe, takie jak moment, gdy dziecko uczy się mówić i porozumiewać językowo. To mogą być momenty, gdy nastolatek musi zmierzyć się z wymaganiami szkolnymi i społecznymi. Kryzysy te stanowią impuls do dalszego rozwoju i dostosowania się do wymagań otoczenia. To z kolei umożliwia rozwój nowych umiejętności i zdolności.

Kryzysy rozwojowe według Erika Eriksona

Erik Homburger Erikson był psychoanalitykiem i psychologiem rozwojowym. Zaproponował teorię kryzysów rozwojowych opartą na idei konfliktów między potrzebami jednostki a wymaganiami społeczeństwa. Zgodnie z tą teorią, każda faza życia charakteryzuje się konkretnym kryzysem rozwojowym. Aby móc osiągnąć dalszy rozwój, kryzys musi być przezwyciężony.

Według Eriksona, istnieje osiem faz rozwojowych, które następują kolejno w trakcie całego życia jednostki:

 • Faza zaufania kontra nieufność – pojawia się w pierwszych latach życia. Dotyczy poziomu zaufania, jakie dziecko ma do świata i ludzi.
 • Faza autonomii kontra wstydu i zwątpienia – pojawia się w wieku przedszkolnym i dotyczy poszukiwania autonomii i niezależności.
 • Faza inicjatywy kontra poczucie winy – pojawia się w wieku szkolnym i dotyczy rozwijania zdolności inicjatywy i podejmowania decyzji.
 • Faza przemian tożsamościowych – pojawia się w okresie adolescencji i dotyczy poszukiwania tożsamości i stabilizacji wewnętrznej.
 • Faza intymności kontra izolacja – pojawia się w młodym dorosłym życiu i dotyczy poszukiwania bliskich relacji z innymi ludźmi.
 • Faza generatywności kontra stagnacji – pojawia się w średnim wieku i dotyczy dążenia do osiągnięć i przyczyniania się do społeczeństwa.
 • Faza integralności ja kontra rozpacz – pojawia się w starszym wieku i dotyczy zadowolenia z życia i dokonania refleksji nad dokonaniami.
 • Faza transcendencji – pojawia się w późnej dorosłości i dotyczy poszukiwania transcendencji i duchowego rozwoju.

Według teorii Eriksona, każdy kryzys rozwojowy jest ważnym etapem w rozwoju. Może wpłynąć na zdrowie psychiczne i emocjonalne w przyszłości.

Kiedy możemy zauważyć kryzys rozwojowy?

Kryzysy rozwojowe w życiu codziennym można dostrzec poprzez różnorodne sygnały i objawy. Zazwyczaj wskazują na trudności i niezgodności związane z rozwojem. Można zauważyć je w emocjonalnych zmianach, takich jak nagłe zmiany nastroju, lęk, frustracja, smutek czy bezradność. Osoba w kryzysie rozwojowym może odczuwać uczucie niezadowolenia, dezorientacji lub utraty sensu życia. Kolejnym wskaźnikiem jest problem z tożsamością. Kryzys rozwojowy często prowadzi do pytania o tożsamość i znaczenie życia. Osoba może zastanawiać się nad swoją rolą społeczną, wartościami czy celami życiowymi. Mogą pojawić się wątpliwości dotyczące przekonań, zainteresowań lub kierunku, którym podąża.

Trudności w relacjach są również częstym objawem zmian rozwojowych. Osoba może mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich związków. Wycofywanie się, unikanie kontaktów społecznych lub doświadczanie konfliktów w relacjach są często obserwowane. Duże zmiany życiowe są kolejnym czynnikiem wskazującym na kryzys rozwojowy. Przejście przez takie etapy jak zmiana szkoły lub pracy, zawarcie związku małżeńskiego, narodziny dziecka, rozwód, utrata pracy czy śmierć bliskiej osoby, może wywołać trudności emocjonalne i stres.

Brak satysfakcji życiowej jest kolejnym sygnałem kryzysu rozwojowego. Osoba może odczuwać ogólny brak satysfakcji z życia, poczucie stagnacji lub utratę radości i zainteresowań. Mogą występować trudności w znalezieniu sensu lub celu w codziennych działaniach. Objawy fizyczne również mogą wskazywać na kryzys rozwojowy. Zmęczenie, bezsenność, bóle głowy czy problemy żołądkowe to przykłady fizycznych objawów związanych z kryzysem. Stres może wpływać na ogólne samopoczucie fizyczne.

Warto pamiętać, że każda osoba może reagować na kryzys rozwojowy indywidualnie. Objawy mogą się różnić w zależności od jednostki i kontekstu życiowego. Jeśli zauważysz u siebie lub u bliskiej osoby niepokojące oznaki kryzysu rozwojowego, ważne jest poszukiwanie wsparcia i pomocy od specjalistów, takich jak psychologowie czy terapeuci, którzy mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnościami i znalezieniu konstruktywnych sposobów rozwoju osobistego.

Jak pozytywnie podejść do kryzysów rozwojowych?

Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych może być wyzwaniem, ale istnieje wiele sposobów, aby pozytywnie się z nimi uporać i wyjść z nich silniejszym. Pierwszym krokiem jest akceptacja zmiany jako naturalnej części życia, która może prowadzić do pozytywnych przemian. Ważne jest również poszukiwanie wsparcia w postaci przyjaciół, rodziny, mentorów lub specjalistów od zdrowia psychicznego, którzy mogą pomóc nam w trudnych momentach. Warto skupić się na rozwoju osobistym, wykorzystując zmiany rozwojowe jako okazję do autorefleksji i odkrywania nowych celów, wartości i pasji.

Istotne jest znalezienie sensu i celu, przyjrzenie się swoim wartościom, marzeniom i aspiracjom, aby znaleźć nowe źródła motywacji i inspiracji. W trakcie kryzysu rozwojowego należy dbać o zdrowy styl życia, zapewniając sobie odpowiednią dietę, regularną aktywność fizyczną, wystarczający sen i umiejętność radzenia sobie ze stresem. Ważne jest również znalezienie wsparcia społecznego poprzez dołączenie do grupy wsparcia lub społeczności, która może pomóc w radzeniu sobie z kryzysem. Ostatecznie, warto być cierpliwym, ponieważ rozwiązywanie kryzysu rozwojowego to proces, który wymaga czasu i determinacji.

Co zrobić, gdy kryzys nie jest rozwiązany?

Gdy nie udaje nam się przejść kryzysu rozwojowego pozytywnie, istotne jest nie tracić nadziei i szukać dalszej pomocy. Warto zwrócić się do specjalisty od zdrowia psychicznego, który może pomóc zrozumieć korzenie trudności, zaproponować strategie radzenia sobie i dostarczyć wsparcia emocjonalnego. Dołączenie do grupy wsparcia lub społeczności osób przeżywających podobne doświadczenia może być również bardzo pomocne. Pracuj nad samoświadomością, rozpoznając swoje uczucia, myśli i reakcje, aby lepiej zrozumieć swoje potrzeby i cele życiowe.

Dbaj o swoje zdrowie fizyczne, utrzymuj aktywność fizyczną, zdrową dietę i regularny sen. Nie obawiaj się prosić o pomoc i wsparcie od osób bliskich. Pamiętaj, że każdy trudny moment rozwojowy jest indywidualny, dlatego ważne jest, aby nie zamykać się w sobie, ale szukać pomocy i kontynuować pracę nad sobą. Choć droga przez kryzys może być trudna, każde doświadczenie może przynieść naukę i wzrost. Nie trać nadziei i dąż do pozytywnego rozwiązania, wykorzystując dostępne zasoby i wsparcie, aby odnaleźć równowagę i rozwijać się jako jednostka.

Podsumowanie

Kryzys rozwojowy to naturalny proces, który występuje na przestrzeni całego życia człowieka. Następuje, gdy człowiek przeżywa zmiany zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Może to być czas trudny, ponieważ wymaga przystosowania się do nowych wyzwań i rozwijania się w wielu aspektach życia. Kryzys ten zazwyczaj ma charakter tymczasowy i jest związany z dążeniem do osiągnięcia stabilności emocjonalnej i psychicznej. W niektórych przypadkach kryzys rozwojowy może prowadzić do problemów, takich jak depresja, lęki czy uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Wtedy warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą od zdrowia psychicznego. W procesie kryzysu rozwojowego ważne jest, aby mieć wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół oraz nauczycieli czy trenerów, którzy mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnościami i rozwoju zdrowego sposobu funkcjonowania.

Komentarze

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

PRZEWODNIK PSYCHOLOGICZNY

Pierwsza wizyta u psychologa lub psychoterapeuty

Pobierz darmowy przewodnik, dzięki któremu dowiesz się m. in.:

Pobierając przewodnik, zapisujesz się także do naszego psychologicznego newslettera dla pacjenta, w którym średnio raz na dwa tygodnie piszemy m. in. o skutecznych sposobach radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytę we Wrocławiu lub online

PSYCHOLOG WROCŁAW LUB ONLINE

„Często doradzam sobie i swoim pacjentom, żeby wyobrazili sobie swoje życia za rok albo za pięć lat i żeby pomyśleli o nowych żalach, które się nazbierają w tym czasie. A potem stawiam im pytanie: ‘Jak możesz zacząć żyć teraz, żeby nie tworzyć nowego żalu? Co musisz zrobić, żeby zmienić swoje życie?”

Irvin D. Yalom

Prześlij osobie, której ten artykuł może się przydać

Mogą Cię też zainteresować podobne artykuły

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

0
Jesteśmy ciekawi co myślisz, skomentuj!x