Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: R

Reguła wzajemności

Reguła wzajemności, znana również jako zasada wzajemności, to jedna z kluczowych koncepcji w psychologii społecznej. Określa ona tendencję ludzi do odpłacania się innym za otrzymane

Czytaj dalej

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty to proces ciągłej samorealizacji i samodoskonalenia, w którym jednostka dąży do maksymalizacji własnych potencjałów, talentów, świadomości i jakości życia. Polega na świadomym dążeniu

Czytaj dalej

Rodzina pełna

Rodzina pełna, to taka, która składa się z obojga rodziców i dziecka lub dzieci. Rodzina tworzy system, w którym członkowie, wzajemnie od siebie zależąc, tworzą

Czytaj dalej

Rodzina zastępcza

Rodziną zastępczą określamy formę opieki dla dzieci i młodzieży trwale lub tymczasowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Założeniem i cechą charakterystyczną opieki zastępczej jest jej tymczasowość, dlatego

Czytaj dalej

Recepcja sensoryczna

Recepcja sensoryczna to proces, w którym organizm odbiera i interpretuje informacje ze środowiska poprzez zmysły. Rozpoczyna się od stymulacji receptorów sensorycznych, takich jak komórki fotoreceptorowe

Czytaj dalej

Regulacja emocji

Regulacja emocji to proces, w którym osoby wpływają na to, jakie emocje odczuwają, kiedy je odczuwają, oraz jak wyrażają te emocje. Jest to kluczowy aspekt

Czytaj dalej

Ruminacja

Ruminacja to proces psychiczny polegający na ciągłym i powtarzającym się rozmyślaniu na temat pewnych myśli lub problemów, często o negatywnym charakterze. Charakterystyczne dla ruminacji jest

Czytaj dalej

Radzenie sobie ze stresem

Ciągle modyfikowane poznawcze i behawioralne działania podejmowane w stresujących momentach, które mają służyć przywróceniu harmonii i równowagi między zewnętrznymi bądź też wewnętrznymi oczekiwaniami a umiejętnościami

Czytaj dalej

Raptofilia

Forma sadyzmu seksualnego, która przejawia się na osiąganiem orgazmu poprzez gwałt na partnerach seksualnych. Raptofilia może dotyczyć osób o orientacji zarówno heteroseksualnej, jak i homoseksualnej.

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone