Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: J

Interakcja społeczna

Interakcja społeczna to proces, w którym dwie lub więcej osób komunikuje się i wpływa na siebie nawzajem, co może prowadzić do zmiany zachowania, postaw, odczuć

Czytaj dalej

Język Sieci

Język potoczny charakterystyczny dla osób korzystających z sieci, a w szczególności osób młodych, których język kształtował się od samego początku w towarzystwie słowa zapośredniczonego cyfrowo.

Czytaj dalej

Język Matczyny

Inaczej mowa matczyna, baby talk, child directed speech. Jest to sposób komunikacji dorosłych z dzieckiem, który charakteryzuje się przesadną intonacją i podwyższonym tonem głosu, cechujący

Czytaj dalej

Jet Lag

Zaburzenie rytmów okołodobowych, występujące u osób doświadczających znacznej zmiany stref czasowych podczas podróży samolotem. Jet lag objawia się sennością w ciągu dnia, bezsennością w nocy

Czytaj dalej

Jajniki

Żeńskie narządy płciowe produkujące hormony płciowe oraz wytwarzające komórki jajowe i będące środowiskiem ich dojrzewania. Jajniki, wraz z podwzgórzem i przysadką, regulują przebieg cyklu menstruacyjnego.

Czytaj dalej

Jądra Podstawy

Grupa podkorowych struktur, zlokalizowanych w przodomózgowiu, bocznie względem podwzgórza, w której skład wchodzą: jądro ogoniaste, skorupa oraz gałka blada. Jądra podstawy mają budowę, która niewiele

Czytaj dalej

Jądra

Jądra wytwarzają nasienie oraz androgeny, czyli męskie hormony płciowe (przede wszystkim testosteron), odpowiadające za stymulowanie wytwarzania nasienia, wzrost owłosienia łonowego i wykształcenie pozostałych męskich cech

Czytaj dalej

Ja Powinnościowe

Składa się na nie to, jaka dana osoba w swoim mniemaniu powinna być. Ja powinnościowe związane jest z poczuciem obowiązku i posiadanymi obligacjami. Podkreślenie różnicy

Czytaj dalej

Ja Realne

Treścią Ja realnego są reprezentacje poznawcze cech, którymi osoba aktualnie się charakteryzuje, czyli po prostu jaka osoba jest faktycznie. Rozbieżność między Ja realnym a Ja

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone