Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: T

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna, znana również jako psychoterapia indywidualna, jest procesem terapeutycznym, w którym pojedyncza osoba pracuje bezpośrednio z wykwalifikowanym terapeutą w celu rozwiązania problemów emocjonalnych, psychologicznych

Czytaj dalej

Triada depresyjna

Triada depresyjna to pojęcie w psychologii, sformułowane przez Aarona Becka. Opisuje trzy kluczowe negatywne wzorce myślenia często obserwowane u osób cierpiących na depresję. Te wzorce

Czytaj dalej

Test psychologiczny

Narzędzie badawcze wykorzystywane w psychologii, składające się z różnorodnych pytań lub zadań do wykonania, na podstawie których możliwe jest wyciąganie wniosków o zachowaniu i stanie

Czytaj dalej

Temperamentalne czynniki ryzyka

Każda właściwość temperamentu lub też kombinacja cech temperamentu, która w kontakcie z innymi czynnikami oddziaływającym bardzo silnie, a także regularnie lub przez dłuższy czas (środowisko

Czytaj dalej

Tożsamość

Termin który odnosi się do świadomości. Tożsamość wiąże się z pragnieniem odrębności swojego Ja. Aby poczucie tożsamości mogło mieć miejsce, dana osoba musi być samoświadoma,

Czytaj dalej

Tolerancja

W najczęstszym rozumieniu jest to zrozumienie, przyjmowanie poglądów, zdania, religii lub zachowań innych ludzi, mimo tego, że mogą być one różne od naszych własnych, a

Czytaj dalej

Tłumienie

Proces, który polega na świadomym usuwaniu niektórych, z reguły nieprzyjemnych myśli, niepozwalanie na mówienia o nich i akceptujące zapoznanie się z tymi treściami. Jest to

Czytaj dalej

Teratogeny

Czynniki niegenetyczne wywierające negatywny wpływ na płód w okresie prenatalnym i mogące szkodzić w jego zdrowym rozwoju. Przykładem teratogenów są substancje psychoaktywne przyjmowane przez matkę

Czytaj dalej

Terapia Linii Czasu

Metoda wywodząca się z programowania neurolingwistycznego, korzystająca z odkrycia mówiącego, że człowiek w sposób nieświadomy koduje uczucie upływu czasu w formie linii umysłowych reprezentacji zdarzeń

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone