Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: P

Potrzeby

Potrzeby to wewnętrzne stany deficytu, które popychają nas do działania w celu ich zaspokojenia. Obejmują one zarówno podstawowe wymagania fizjologiczne, takie jak jedzenie, picie i

Czytaj dalej

Pamięć epizodyczna

Pamięć epizodyczna to rodzaj pamięci deklaratywnej, która odnosi się do zdolności do zapamiętywania i świadomego odtwarzania konkretnych wydarzeń z własnego życia. Jest to forma pamięci

Czytaj dalej

Presja społeczna

Presja społeczna to wpływ, jaki grupa ludzi lub społeczeństwo jako całość wywiera na jednostkę w celu dostosowania się do norm, oczekiwań lub wartości panujących w

Czytaj dalej

Przemoc seksualna

Rodzaj przemocy związany z obecnością agresji seksualnej, rozumianej jako zachowania słowne lub fizyczne, dążące do wyrządzenia krzywdy, cierpienia lub szkody partnerowi seksualnemu. Agresja seksualna może

Czytaj dalej

Panika

Momentalny i wszechogarniający lęk o bardzo dużej intensywności, który powoduje uczucie przerażenia, a także wywołuje zmiany fizjologiczne w organizmie, takich jak przyspieszenie oddechu, czy szybsze

Czytaj dalej

Pedofilia

Forma parafili seksualnej charakteryzująca się w tendencji do podejmowania zachowań seksualnych z dziećmi. Bodźcem erotycznym lub też impulsem seksualnym u pedofilów jest ciało dziecka, które

Czytaj dalej

Paranoja

Termin oznaczający zaburzenie urojeniowe, które cechują się usystematyzowanymi urojeniami, zwykle dotyczącymi prześladowania lub oddziaływania (związanego z uczuciem owładnięcia) (rzadziej urojeniami wielkościowymi). W przypadku paranoi halucynacje

Czytaj dalej

Parafilia

Synonim terminu dewiacji seksualnej, używany w języku naukowym i literaturze ze względu na negatywną konotację pojęcia „dewiacja” w społeczeństwie oraz możliwą z tego powodu stygmatyzację

Czytaj dalej

Perwersja

Synonim terminu zboczenia seksualnego, używany w języku naukowym i literaturze ze względu na negatywną konotację pojęcia „zboczenie” w społeczeństwie oraz możliwą z tego powodu stygmatyzację

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone