Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: P

Psychosomatyka

Psychosomatyka to dziedzina medycyny i psychologii zajmująca się badaniem i leczeniem chorób somatycznych, które są związane z czynnikami psychicznymi. Terminem tym określa się również wpływ

Czytaj dalej

Proces poznawczy

Proces poznawczy to seria mentalnych działań i mechanizmów, dzięki którym jednostki przetwarzają informacje pochodzące z otoczenia oraz z wewnętrznych zasobów pamięci. Obejmuje on różnorodne funkcje,

Czytaj dalej

Pantomimika

Pantomimika to rodzaj komunikacji niewerbalnej, który polega na wyrażaniu myśli, emocji, działań i historii za pomocą gestów, ruchów ciała, mimiki twarzy oraz postawy, bez użycia

Czytaj dalej

Pasja

Pasja to silne, intensywne uczucie i zaangażowanie w wykonywanie określonej czynności, działalności lub zainteresowania, które przynosi satysfakcję i radość. Jest to głęboka motywacja i entuzjazm

Czytaj dalej

Poczucie przynależności

Poczucie przynależności to subiektywne odczucie jednostki, polegające na przekonaniu, że jest integralną częścią określonej grupy, społeczności lub środowiska. To stan, w którym człowiek czuje się

Czytaj dalej

Poczucie bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa to subiektywne odczucie, które polega na przekonaniu, że jest chroniona przed zagrożeniami fizycznymi, emocjonalnymi, finansowymi czy społecznymi. To stan, w którym człowiek czuje

Czytaj dalej

Poczucie humoru

Poczucie humoru to zdolność do rozumienia, doceniania i tworzenia zabawnych, komicznych lub humorystycznych sytuacji, słów, gestów czy obrazów. Osoba z dobrze rozwiniętym poczuciem humoru potrafi

Czytaj dalej

Pasywna agresja

Pasywna agresja to zachowanie, które jest wyraźnie szkodliwe lub wrogo nastawione, ale jest wyrażane w sposób pośredni, subtelny lub niejawny. Może to obejmować ignorowanie czyjegoś

Czytaj dalej

Pragnienia

Pragnienia można zdefiniować jako silne uczucia pożądania lub głębokie aspiracje skierowane na osiągnięcie lub posiadanie czegoś. W kontekście psychologicznym, pragnienia są często postrzegane jako wewnętrzne

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone