Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: O

Orientacja seksualna

Orientacja seksualna odnosi się do wzorca, w jakim osoby doświadczają przyciągania seksualnego, emocjonalnego lub romantycznego, a także ich tożsamości w tym kontekście. Jest to trwała

Czytaj dalej

Odsłonięcie myśli

Odsłonięcie myśli to jeden z objawów pozytywnych, czyli inaczej objawów wytwórczych, mogący pojawić się w czasie psychozy (np. w schizofrenii) i polegający na tym, że

Czytaj dalej

Odraczanie gratyfikacji

Umiejętność skutecznego działania w celu osiągnięcia określonych nagród lub uniknięcia kar, które są odroczone, czyli bardziej odległe w czasie (np. utrzymywanie zdrowej diety w celu

Czytaj dalej

Opinia społeczna

Ogół poglądów, które dotyczą istotnych dla konkretnej grupy czy społeczności spraw, a także generalnie przyjęty punkt widzenia, który jest podzielany przez większą część osób należących

Czytaj dalej

Organizm

Układ biologiczny, który potrafi przejawiać najważniejsze funkcje życiowe, takie jak jedzenie, wydalanie, rozmnażanie się, poruszanie się, adaptacja itp. W psychologii pojęcie organizmu jest zwykle używane

Czytaj dalej

Ostracyzm

Wykluczenie ze swojego grona pojedynczej osoby, dokonane przez jakąś grupę społeczną. źródła:Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Czytaj dalej

Ofidiofobia

Postać fobii specyficznej objawiająca się intensywnym lękiem przed wężami. źródła:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Czytaj dalej

Onychofagia

Onychofagia to nawykowe obgryzanie paznokci. Jest to przykład schorzenia psychodermatologicznego, jako że zawiera ono czynniki psychologiczne i dermatologiczne. Onychofagia, a więc i obgryzanie paznokci dotyczy

Czytaj dalej

Obsesje

Nawracające myśli, przekonania lub idee, które pochłaniają treść innych procesów psychicznych danego człowieka. Znaczy to, że osoba ciągle o nich myśli i stara się je

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone