Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: L

Leki przeciwdepresyjne

Lekami przeciwdepresyjnymi (inaczej tymoleptyki lub potocznie antydepresanty) każdą substancję chemiczną, która stosuje się do skutecznego przeciwdziałania depresji, czyli inaczej wykazuje działanie lecznicze przy obniżonym nastroju

Czytaj dalej

Lęk

Emocjonalny stan, który jest związany ze spodziewaniem się zbliżającego się z zewnątrz lub z wewnątrz organizmu zagrożenia, objawiający się niepokojem, uczuciem napięcia, zagrożeniem i stresem.

Czytaj dalej

Leukotomia

Zabieg psychochirurgiczny polegający na przecięciu połączeń nerwowych pomiędzy płatami czołowymi oraz międzymózgowiem. Operacja ta była głównie stosowana w przypadkach zachowań cechujących się gwałtowną i częstą

Czytaj dalej

Lęk przed sukcesem

Odczuwanie silnego lęku (szczególnie przez kobiety) przed osiągnięciem wysokiej pozycji zawodowej, co wiąże się z odrzuceniem przez społeczeństwo z powodu zachowań niezgodnych ze stereotypem płci.

Czytaj dalej

Lateralizacja

Proces lokalizowania aparatów w mózgu odpowiadających na określone funkcje zachowania a w jednej z dwóch półkul mózgu. Wyróżnia się lateralizacje skrzyżowaną, nieustaloną, jednorodną, prawostronną i

Czytaj dalej

Lęk separacyjny

Silne poczucie dyskomfortu, które może odczuwać dziecko podczas separacji z bardzo bliską osobą (najczęściej matką). źródła:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Czytaj dalej

Leczenie elektrowstrząsowe

Metoda leczenia zaburzeń psychicznych wprowadzona do psychiatrii w 1938r. Do momentu wprowadzenia leczenia lekami przeciwpsychotycznymi, stosowanie elektrowstrząsów stanowiło podstawową metodę kuracji zaburzeń psychotycznych. Wokół elektrowstrząsów

Czytaj dalej

Logoterapia

Jest częścią analizy egzystencjalnej. Logoterapia miała w swoim pierwotnym założeniu pomagać ludziom, którzy chociaż nie wykazywali znaczących klinicznie objawów zaburzeń, odczuwali trudności związane z utratą

Czytaj dalej

Leki Trójpierścieniowe

Jedna z kategorii leków antydepresyjnych. Leki trójpierścieniowe blokują wychwyt zwrotny serotoniny i katecholamin przez neurony presynaptyczne. Poza tym, blokują także receptory histaminergiczne, cholinergiczne i niektóre

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone