Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: G

Ghosting

Ghosting to termin używany w kontekście relacji międzyludzkich. Opisuje sytuację, gdy jedna osoba nagle i bez wyjaśnienia przestaje odpowiadać na wiadomości, telefony i inne próby

Czytaj dalej

Grupa wsparcia

Sieć różnych osób, które okazują sobie nawzajem ufność i wsparcie poprzez empatię, wgląd, docenianie i konstruktywne wzmocnienia. źródło:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra

Czytaj dalej

Grupa odniesienia

Grupa ludzi, z którą dana osoba się porównuje, oceniając na tej podstawie wartości, postawy i zachowania, a nierzadko budując też swoją samoocenę. źródło:Gałecki, P., Szulc,

Czytaj dalej

Gużenie

Etap w rozwoju mowy człowieka, kiedy małe dziecko wydaje artykułowane i nieartykułowane odgłosy (dominują spółgłoski k, g oraz samogłoski i, u). Dziecko guży kiedy jego

Czytaj dalej

Grupa społeczna

Grupa składająca się z pewnej liczby osób (większej niż dwie), które komunikują się ze sobą i oddziałowują na siebie wzajemnie, dodatkowo mają poczucie przynależności wobec

Czytaj dalej

Godność

Jako cecha osobista każdego człowieka oznacza wewnętrzne poczucie własnej wartości oraz pragnienie uznania w społeczeństwie. Jako cecha osobowościowa natomiast stanowi wynik podjętych przez jednostkę działań

Czytaj dalej

Grupa

Jest to pewna liczba osób skupiona w całość. Grupa jest tworem złożonym i dynamicznym, a jej złożoność i dynamika wykracza poza sumę części występujących w

Czytaj dalej

Giętkość Myślenia

Określa się poprzez łatwość zmiany dotychczasowego sposobu ujmowania, postrzegania, rozumienia określonych zjawisk podczas rozpatrywania danego wycinka rzeczywistości czy zagadnień oraz umiejętność przezwyciężania utartego nastawienia. źródło:Reber,

Czytaj dalej

Gestykulacja

Wszelkie ruchy rąk wykonywane podczas mówienia, mogące podkreślać lub w określonych okolicznościach zastępować wypowiedź źródło:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone