Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: F

Flow

Głębokie zaangażowanie w wykonywaną czynność (nauka, malowanie) związane z odczuwaniem poczucia szczęścia i braku zmęczenia (stan bez wysiłkowego skupienia), ani upływu czasu. Jest to związane

Czytaj dalej

Freud, Sigmund

Sigmund Freud (1856-1939) był neurologiem i psychiatrą pochodzącym z Austrii oraz twórcą psychoanalizy, rozumianej jako sposób leczenia zaburzeń psychicznych. Uważany jest za bardzo ważną postać

Czytaj dalej

Fuga dysocjacyjna

Zaburzenie z grupy zaburzeń dysocjacyjnych podczas którego dana osoba niespodziewanie zostawia dom i rusza na bezcelową wędrówkę. Najczęściej dzieje się to podczas wystąpienia jakiegoś silnego

Czytaj dalej

Funkcjonalny rezonans magnetyczny

Funkcjonalny rezonans magnetyczny (z ang. functional Magnetic Resonance Imaging, w skrócie fMRI) to metoda neuroobrazowania mózgu, która polega na mierzeniu ilości tleniu wykorzystywanego przez różne

Czytaj dalej

Fatalizm

Zbiór mniej lub bardziej spójnych twierdzeń, przekonań i poglądów na temat istoty, sensu i celu życia charakterystyczny dla danej osoby. Przykładem może być fatalizm. źródło:Reber, A.,

Czytaj dalej

Fantazja

Zdolność umysłowa polegająca na umiejętności przedstawiania zdarzeń, sytuacji czy przedmiotów powstałych na drodze myślowo-wyobrażeniowej. źródło:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Czytaj dalej

Frustracja

Odczuwany jako negatywny stan emocjonalny będący wynikiem niemożności zaspokojenia potrzeb. źródło:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Czytaj dalej

Fatalizm

Postawa życiowa polegająca na przeświadczeniu, że los człowieka pozostaje niezmienny i nieuchronny, stąd podejmowanie jakichkolwiek działań mających wywołać przemiany w obecnym i przyszłym stanie rzeczy

Czytaj dalej

Fanatyzm

Irracjonalny entuzjazm, bezkrytyczna ocena czy posłuszeństwo wobec danej ideologii, poglądów czy osoby. źródło:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone