Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: E

Elastyczność

Elastyczność w psychologii to zdolność jednostki do adaptacji i skutecznego radzenia sobie z nowymi, zmieniającymi się lub trudnymi sytuacjami. Polega ona na szybkim dostosowywaniu się

Czytaj dalej

Efekt aureoli

Efekt aureoli odnosi się do zjawiska, w którym ogólne wrażenie, jakie wywiera na nas dana osoba, wpływa na naszą ocenę jej poszczególnych cech. Innymi słowy,

Czytaj dalej

Endorfiny

Substancje chemiczne, wydzielane naturalne w mózgu, które należą do grupy opioidów i podobnie jak morfina, mogą działać przeciwbólowo. źródła:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław:

Czytaj dalej

Eutanazja

Eutanazja polega na pozbawieniu danej osoby życia na jej własną prośbę lub ze współczucia. Eutanazja jest powodem wielu dylematów w sytuacji cierpienia osób nieuleczalnie chorych.

Czytaj dalej

Euforia

Bardzo podniosły, głęboki i pełen radości stan emocjonalny, związany z optymizmem i zwiększoną aktywnością, odpowiadającą sytuacji odniesienia sukcesu lub sytuacji podczas której otwierają się przed

Czytaj dalej

Ekstaza

Maksymalnie przyjemny stan emocjonalny, związany z zachwytem i uniesieniem (może być np. miłosne, duchowne) i związane z całościową lub elementarną utratą samokontroli. Ekstaza najczęściej zachodzi

Czytaj dalej

Etnocentryzm

Forma uprzedzenia polegająca na skłonności do odrzucania osób, które można oceniać jako odmiennych kulturowo lub rasowo i niechęci wobec nich, przy jednoczesnym akceptowaniu osób, które

Czytaj dalej

Esencjalizm przynależności grupowej

Przeświadczenie o trwałości i niezmienności tożsamości, a więc braku możliwość zmienienia jej na inną tożsamość, zastąpienia. Powoduje to wzmacnianie stereotypowego postrzegania innych grup społecznych i

Czytaj dalej

Esencjalizm biologiczny

Intensywne wierzenie w biologicznie, fizycznie zdeterminowaną nieuchronność oraz naturalność odmienności między płciami. Innymi słowy, postrzeganie kobiet i mężczyzn jako zupełnie innych, poprzez naturalnie uwarunkowaną cechy fizyczne, a

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone