zdjęcie podglądowe artykułu na temat unikającego zaburzenia osobowości

Psycholog Wrocław lub online

Unikające Zaburzenie Osobowości

Co znajdziesz w tym artykule:

Unikanie – norma i patologia

Na początku warto wskazać na różnicę pomiędzy normalną a patologiczną tendencją do unikania. Unikanie może być wyrazem zdrowej postawy, jeśli służy zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa. Może również wynikać z racjonalnej potrzeby bycia samemu ze sobą. Ten typ osób często czerpie satysfakcję z bycia niezależnym od innych i traktuje samotność jako świadomy i celowy wybór. Bycie sobą jest dla nich równoznaczne z byciem „wolnym”. Unikanie może również stanowić zdrowy mechanizm radzenia sobie z zewnętrznymi, stresującymi sytuacjami wówczas, gdy pełni funkcję dystansującą wobec stresora.

Umiarkowane i zdrowe unikanie chroni również przed własnymi impulsami sadystycznymi oraz seksualnymi, których rozładowanie mogłoby stanowić źródło poczucia winy. W wypadku zaburzeń osobowości unikającej unikanie przybiera inną postać i pełni odmienne funkcje. Przede wszystkim ma w tym wypadku sztywny, dezadaptacyjny charakter. Chroni przed nieadekwatnie wyobrażonym poniżeniem i odrzuceniem ze strony innych ludzi. Ze względu na sztywność i niedostosowanie do doświadczanych sytuacji, unikanie prowadzi w tym wypadku do dezorganizacji w funkcjonowaniu. 

Rys historyczny zaburzenia

Pojęcie unikające zaburzenie osobowości pojawiło się po raz pierwszy w klasyfikacji DSM-III. Podstaw teoretycznych należy upatrywać w klasyfikacji zaburzeń osobowości Millona, który jako pierwszy wyodrębnił i opisał cechy typowe dla osób unikających. Podstawowe kryteria diagnostyczne zaprezentowane w DSM-III obejmowały: 

 • nadmierną wrażliwość na krytykę i odrzucenie;
 • brak bliskich przyjaciół;
 • silny lęk przed wchodzeniem w relacje w sytuacji braku zapewnienia o bezkrytycznej akceptacji;
 • unikanie kontaktów społecznych i pracy zawodowej, z powodu konieczności przebywania z innymi ludźmi;
 • lęk przed okazaniem własnych obaw związanych z kontaktami społecznymi;
 • skłonność do wyolbrzymiania trudności związanych z codzienną aktywnością oraz brak pewności siebie. 

Ze względu na ograniczenie opisu zaburzenia osobowości unikającej do sfery kontaktów interpersonalnych, z pominięciem pozostałych obszarów życia. Opis ten został poddany krytyce i poszerzony o nowe kryteria w klasyfikacji DSM-IV. Rozbudowany opis zaburzeń osobowości unikającej umożliwił dokonywanie bardziej rzetelnej diagnozy różnicowej w odniesieniu do zaburzeń lękowych. 

Unikające zaburzenie osobowości – obraz kliniczny

Diagnozowanie unikającego zaburzenia osobowości możliwe jest jedynie wówczas, gdy opisane wcześniej zachowania są sztywne i dezadaptacyjne. Ważny jest, aby powodowały dezorganizację funkcjonowania osoby i były źródłem subiektywnego poczucia nieszczęścia. Zgodnie z klasyfikacją DSM-V osoby cierpiące z powodu zaburzenia osobowości unikającej posiadają negatywny obraz siebie. Czują się nieadekwatni i z tego powodu przejawiają zahamowanie w relacjach interpersonalnych. Zaniepokojenie, jakiego doznają w sytuacjach społecznych, wynika z poczucia gorszości i nieatrakcyjności w porównaniu z innymi. Osoby te są płochliwe zarówno w sytuacjach społecznych, jak i zawodowych. Obawiają się bowiem upokorzenia i krytyki ze strony innych osób. Z powodu lęku przed dezaprobatą i odrzuceniem niechętnie ujawniają osobiste informacje. Doświadczają silnego leku przed intymnością, w tym również intymnością o charakterze seksualnym. 

Unikające zaburzenie osobowości sprawia, że osoby przejawiają skłonność do obwiniania się i przypisywania sobie odpowiedzialności za wszystkie złe rzeczy, jakie spotykają ich w codziennym życiu. Ekspresja emocjonalna jest u nich silnie zahamowana zarówno w obszarze emocji pozytywnych, jak i negatywnych. 

Cechy typowe dla osób z unikającym zaburzeniem osobowości

 • niepokój;
 • lęk przed odrzuceniem;
 • pesymizm;
 • niska samoocena;
 • poczucie winy/wstydu;
 • unikanie intymności;
 • społeczne wycofanie;
 • emocjonalne zahamowanie;
 • anhedonia;
 • oderwanie od życia społecznego (social detachment);
 • niechęć do podejmowania ryzyka. 

Kryteria diagnostyczne

Osobowość unikająca to zaburzenie charakteryzujące się:

 • uporczywym i wszechobecnym poczucie napięcia i lęku;
 • niepewnością i poczuciem bycia gorszym od innych
 • bezustanną tęsknota za byciem lubianym i akceptowanym;
 • nadwrażliwością na odrzucenie i krytykę;
 • odmową wchodzenia w relację bez otrzymania zapewnienia o bezkrytycznej akceptacji; 
 • skłonnością do wyolbrzymiania potencjalnego ryzyka i niebezpieczeństwa w codziennych sytuacjach, prowadzącą do unikania pewnych aktywności;
 • ograniczonym stylem życia, wynikającym z potrzeby bezpieczeństwa i pewności.

Podtypy unikającego zaburzenia osobowości

Odrzucająca samą siebie

Blokuje samoświadomość; odrzuca bolesne obrazy i wspomnienia. Osoba o tym wzorcu osobowości poza tendencją do unikania ludzi, ma też skłonność do rozpamiętywania negatywnych zdarzeń. Ponadto pojawiają się u takich osób negatywne myśli na swój temat. Takie osoby powoli wycofują się w swój własny, wewnętrzny świat. Oddają się fantazjom, w których mają wszystko to, co chciałyby mieć w rzeczywistości. Niestety strategia ta na dłuższą metę tylko pogarsza stan tych osób, ponieważ jeszcze bardziej ukazuje im własne niedostatki. Osoba o tych cechach osobowości co raz gorzej czuje się sama ze sobą i postanawia w końcu całkowicie wyrzec się swojej osobowości. Może się zdarzyć, że osoba taka nie mogąc znieść bólu swojego życia będzie chciała popełnić samobójstwo. W innych przypadkach możliwe jest, że osoba popadnie w psychiczne odrętwienie, porównywalne z osobowością schizotypową i całkowicie odizoluje się od ludzi i świata zewnętrznego. 

Wewnętrznie rozdarta

Wewnętrznie rozdarta i skłócona. Boi się zarówno niezależności, jak i zależności. Niespokojna; niepogodzona ze sobą, niepewna, skrępowana, udręczona, niestabilna, zgorzkniała. Odczuwa stały niepokój. U wszystkich osób cierpiących na zaburzenie osobowości unikającej występuje konflikt pomiędzy pragnieniem bliskości a lękiem przed nią. U osób z typ podtypem występuje również tendencja do sabotowania działań innych ludzi oraz emocjonalna chwiejność. Osoba taka może mieć pretensje do ludzi jednocześnie za to, że nie spełniają jej potrzeby bliskości, jak i za okazywanie troski. 

Fobiczna

Ogólny, przemieszczony lęk z możliwym do uniknięcia, konkretnym czynnikiem wyzwalającym. Przypływy niepokoju związane z konkretnym, budzącym odrazę i przerażenie obiektem lub okolicznościami. Osoby „fobiczne” oscylują między pragnieniem bliskości, a lękiem przed jej utratą, dlatego znajdują sobie jakiś obiekt, na który mogą przenieść swój lęk oraz złość. Dzięki temu uczucie lęku niewiadomego pochodzenia ma konkretną nazwę i można, w pewnym stopniu, pozbyć się go dzięki unikaniu jakiegoś określonego obiektu. 

Przewrażliwiona

Bardzo nieufna i podejrzliwa, na zmianę spanikowana, przerażona, zdenerwowana, wylękniona i przeczulona. Osoba „przewrażliwiona”, w przeciwieństwie do osoby z zaburzeniem osobowości paranoicznym, dostrzega własne braki, ale winą za nie obarcza nie siebie, lecz innych ludzi i ich działania. Osoba taka z góry zakłada, że zostanie odrzucona i źle potraktowana przez ludzi, ale poza smutkiem, odczuwa też gniew w związku ze swoim przekonaniem, że jest taka jaka jest z winy innych ludzi. Mechanizmem obronnym jest wycofanie się z relacji społecznych.

Leczenie unikającego zaburzenia osobowości

Unikające zaburzenie osobowości jest zaburzeniem trudnym do wyleczenia. Nie jest oczywiście niemożliwe. Warto pamiętać, że są to osoby, które wstydzą się tego jakie są i nie chcą się przed nikim odsłaniać, żeby nie narazić się na upokorzenie. Psychoterapia zaś wymaga właśnie odsłonięcia się przed terapeutą, opowiedzenia mu o wstydliwych przeżyciach i wystawienia się na ocenę. Istnieje ryzyko, że pacjent z osobowością unikającą może tak bardzo bać się krytyki ze strony terapeuty, że będzie udawał, iż robi postępy. Dlatego w terapii osobowości unikającej ogromne znaczenie ma relacja terapeutyczna – jeżeli terapeucie uda się stworzyć akceptującą, nieoceniającą, ciepłą atmosferę i wzbudzić zaufanie unikającego pacjenta, to pojawia się ogromna szansa na udaną współpracę. Osoba ta musi w relacji z terapeutą czuć się pewnie i bezpiecznie na tyle, żeby nie obawiał się powiedzieć jeśli jakieś zadanie przerasta jego możliwości w tym momencie oraz żeby nie bał się mówić o tym jaki jest w rzeczywistości.

Komentarze

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

PRZEWODNIK PSYCHOLOGICZNY

Pierwsza wizyta u psychologa lub psychoterapeuty

Pobierz darmowy przewodnik, dzięki któremu dowiesz się m. in.:

Pobierając przewodnik, zapisujesz się także do naszego psychologicznego newslettera dla pacjenta, w którym średnio raz na dwa tygodnie piszemy m. in. o skutecznych sposobach radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytę we Wrocławiu lub online

PSYCHOLOG WROCŁAW LUB ONLINE

„Często doradzam sobie i swoim pacjentom, żeby wyobrazili sobie swoje życia za rok albo za pięć lat i żeby pomyśleli o nowych żalach, które się nazbierają w tym czasie. A potem stawiam im pytanie: ‘Jak możesz zacząć żyć teraz, żeby nie tworzyć nowego żalu? Co musisz zrobić, żeby zmienić swoje życie?”

Irvin D. Yalom

Prześlij osobie, której ten artykuł może się przydać

Mogą Cię też zainteresować podobne artykuły

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

0
Jesteśmy ciekawi co myślisz, skomentuj!x