Zdjęcie podglądowe tematu artykułu jakim jest zaburzenie opozycyjno-buntownicze

Psycholog Wrocław lub online

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze

Co znajdziesz w tym artykule:

Rodzaj zaburzeń zachowania

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ODD) to zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży charakteryzujące się uporem, nieposłuszeństwem i agresją. Osoby z tym zaburzeniem często wykazują trudności w utrzymywaniu relacji z innymi oraz wykazują skłonność do konfliktów z władzą, takimi jak nauczyciele czy rodzice. Objawy ODD mogą obejmować utratę cierpliwości, wściekłość, łatwe irytowanie, buntowniczość, prowokacyjność, negowanie i sprzeciw. ODD często współwystępuje z innymi zaburzeniami, takimi jak ADHD, zaburzenia lękowe i depresyjne. Leczenie ODD może obejmować terapię behawioralną, psychoterapię, terapię rodziną, a czasami również farmakoterapię. ODD jest diagnozowane przez specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub psychologii, który przeprowadza badanie i analizę zachowania osoby dotkniętej tym zaburzeniem.

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze są jednymi z najczęściej diagnozowanych problemów natury psychiatrycznej. W opisie objawów zwraca się szczególną uwagę na występowanie utrwalonego wzorca zachowania buntowniczego. U dzieci i młodzieży, u których występuje to zaburzenie zachowania, zaobserwować można przede wszystkim niski próg tolerancji na frustrację. Osoby te szybko tracą panowanie nad sobą, są skłonne do reagowania złością i zdenerwowaniem wobec innych osób. Zachowania przekraczają normy dla wieku i kontekstu społeczno-kulturowego.

Zaburzenie opozycyjno-buntownicze – przyczyny

Można wskazać kilka przyczyn występowania zaburzeń opozycyjno-buntowniczych. Na zaburzenia zachowania mogą mieć wpływ czynniki biologiczne, środowiskowe, jak i różne doświadczenia życiowe. Poniżej wymieniono kilka z nich:

 • Czynniki genetyczne – badania wykazały, że osoby z ODD często mają krewnych pierwszego stopnia z zaburzeniami psychiatrycznymi. To sugeruje pewną rolę genetyczną.
 • Środowisko rodzinne – niektóre badania sugerują, że czynniki rodzinne, takie jak konflikty rodzinne, nadopiekuńczość lub nadmierna kontrola ze strony rodziców, brak ciepła i akceptacji mogą prowadzić do rozwoju ODD.
 • Problemy emocjonalne i behawioralne – dzieci i młodzież z ODD często wykazują problemy z regulacją emocji. Są impulsywne, a także przejawiają trudności w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi. Często współwystępują z innymi zaburzeniami, takimi jak ADHD, zaburzenia lękowe czy depresyjne.
 • Niskie umiejętności społeczne – osoby z ODD często mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi. Trudno jest im rozwiązywać konflikty. Mogą być mniej skłonne do empatii i zrozumienia punktu widzenia innych. Często przekraczają granice innych osób, dopuszczają się agresywnych zachowań w stosunku do innych. Nie wiedzą, jak adekwatnie reagować na sytuacje konfliktowe.
 • Znaczenie rówieśników – wpływ grupy rówieśniczej może odgrywać rolę w rozwoju ODD. Dzieci i młodzież z ODD często mają problemy w relacjach z rówieśnikami. Są także bardziej podatne na negatywny wpływ grupy. Często są obiektem prowokacji innych dzieci.
 • Stres i trauma – doświadczenia traumatyczne i stresujące sytuacje, takie jak separacja rodziców, przemoc domowa czy nadużycia, mogą prowadzić do rozwoju ODD.
 • Problemy szkolne – dzieci i młodzież z ODD często mają trudności w szkole. To natomiast może prowadzić do frustracji i niezadowolenia z własnych osiągnięć, a także do problemów z władzą szkolną. Trudniej jest im skoncentrować się na obowiązkach szkolnych. Często przekraczają szkolny regulamin, za co są karane.
 • Czynniki kulturowe – niektóre badania sugerują, że czynniki kulturowe, takie jak różnice w wartościach i normach społecznych, mogą wpływać na rozwój ODD.

Warto jednak pamiętać, że zaburzenie opozycyjno-buntownicze jest zaburzeniem wieloczynnikowym i często wynika z kombinacji różnych czynników.

Rozpoznanie zaburzenia opozycyjno-buntowniczego

Zaburzenie opozycyjno-buntownicze jest diagnozowane przez specjalistów zdrowia psychicznego, takich jak psychiatrzy lub psycholodzy. Proces diagnozowania ODD zazwyczaj obejmuje kilka kroków:

 • Wywiad kliniczny – lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem lub jego opiekunem, aby uzyskać informacje na temat objawów i ich czasu trwania.
 • Ocena objawów – lekarz ocenia, czy występują trudności w zachowaniu, takie jak częste wybuchy złości, brak posłuszeństwa, trudności w relacjach z innymi, upór i niechęć do wykonywania poleceń.
 • Ocena czasu trwania objawów – lekarz ocenia, czy objawy występują przez okres co najmniej sześciu miesięcy.
 • Ocena nasilenia objawów – lekarz ocenia, jak nasilone są objawy i jak często występują.
 • Wykluczenie innych zaburzeń – lekarz przeprowadza badania, aby wykluczyć inne zaburzenia, takie jak ADHD, zaburzenia lękowe czy depresyjne.
 • Diagnoza – jeśli spełnione są kryteria diagnostyczne, lekarz diagnozuje pacjenta z zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym.

Warto jednak pamiętać, że diagnoza zaburzenia opozycyjno-buntowniczego powinna być dokładna i kompleksowa, a także uwzględniać indywidualne potrzeby pacjenta. Specjalista powinien opierać się również na informacjach przekazanych od osób zaangażowanych w opiekę nad dzieckiem.

Zaburzenie opozycyjno-buntownicze i ADHD

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze często współwystępują z ADHD. Badania wykazują, że około 50-65% dzieci z ADHD ma również ODD. Współwystępowanie tych dwóch zaburzeń jest związane z trudnościami w radzeniu sobie z emocjami i zachowaniem. Są to także trudnościami w relacjach z innymi. Osoby z ADHD często mają trudności w koncentracji uwagi, zachowaniu spokoju i kontrolowaniu impulsów. To może prowadzić do zachowań agresywnych i opozycyjnych. Osoby z ODD natomiast często przejawiają opór i nieposłuszeństwo, co może prowadzić do trudności w relacjach z innymi oraz problemów w szkole lub w pracy. W obu zaburzeniach obserwuje się trudności w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym i akademickim, co może wpływać na ogólny rozwój dziecka. W przypadku pacjentów z obiema diagnozami leczenie powinno być kompleksowe i uwzględniać zarówno zaburzenie uwagi i nadpobudliwości, jak i trudności z zachowaniem i emocjami.

Jak sobie radzić z zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym?

Kontakt i pomoc dzieciom i młodzieży z zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym wymaga cierpliwości, wyrozumiałości i konsekwencji. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc:

 • Ustal jasne zasady i granice – określ, co jest akceptowalne, a co nie, i konsekwentnie przestrzegaj ustalonych zasad.
 • Stosuj pozytywne wzmocnienia – nagradzaj pozytywne zachowania, aby zwiększyć ich występowanie.
 • Używaj jasnej i bezpośredniej komunikacji – mów prosto, jasno i zdecydowanie, aby uniknąć nieporozumień i niejasności.
 • Wybieraj swoje bitwy – nie wszyscy konflikty wymagają reakcji, wybierz te najważniejsze, aby uniknąć eskalacji sytuacji.
 • Ucz się zarządzać emocjami – ważne jest, aby nauczyć dziecko umiejętności radzenia sobie z emocjami, takimi jak gniew czy frustracja.
 • Wspieraj pozytywny rozwój dziecka – angażuj dziecko w aktywności, które sprzyjają rozwijaniu pozytywnych umiejętności, takich jak sport, sztuka czy hobby.
 • Szukaj wsparcia – nie wahaj się szukać pomocy u specjalisty, takiego jak psycholog czy terapeuta, którzy pomogą zarówno dziecku, jak i rodzicom.

Pamiętaj, że radzenie sobie z ODD to długi proces, który wymaga czasu i wytrwałości. Ważne jest, aby być cierpliwym i wytrwałym w dążeniu do pozytywnych zmian w zachowaniu dziecka.

Podsumowanie

Zaburzenie ODD charakteryzuje się przede wszystkim opozycyjnym i buntowniczym zachowaniem, takim jak częste sprzeciwianie się autorytetom czy nienawiść do wykonywania poleceń. Zaburzenie ODD często współwystępuje z ADHD i może wynikać z różnych czynników, takich jak dziedziczność, trudności emocjonalne czy problemy rodzinne. Diagnoza zaburzenia ODD wymaga zwykle konsultacji z psychologiem lub psychiatrą oraz szczegółowego wywiadu z dzieckiem i jego rodziną. Radzenie sobie z dzieckiem z zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym wymaga cierpliwości, wyrozumiałości i konsekwencji. Istotne jest, aby ustalać jasne zasady, stosować pozytywne wzmocnienia i konsekwentnie przestrzegać ustalonych granic. Ważne jest również wsparcie pozytywnego rozwoju dziecka, nauczenie go umiejętności radzenia sobie z emocjami i szukanie pomocy u specjalisty, gdy jest to potrzebne. Radzenie sobie z zaburzeniem ODD to długi proces, ale z cierpliwością, wytrwałością i pomocą specjalistów, można osiągnąć pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka.

Komentarze

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

PRZEWODNIK PSYCHOLOGICZNY

Pierwsza wizyta u psychologa lub psychoterapeuty

Pobierz darmowy przewodnik, dzięki któremu dowiesz się m. in.:

Pobierając przewodnik, zapisujesz się także do naszego psychologicznego newslettera dla pacjenta, w którym średnio raz na dwa tygodnie piszemy m. in. o skutecznych sposobach radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytę we Wrocławiu lub online

PSYCHOLOG WROCŁAW LUB ONLINE

„Często doradzam sobie i swoim pacjentom, żeby wyobrazili sobie swoje życia za rok albo za pięć lat i żeby pomyśleli o nowych żalach, które się nazbierają w tym czasie. A potem stawiam im pytanie: ‘Jak możesz zacząć żyć teraz, żeby nie tworzyć nowego żalu? Co musisz zrobić, żeby zmienić swoje życie?”

Irvin D. Yalom

Prześlij osobie, której ten artykuł może się przydać

Mogą Cię też zainteresować podobne artykuły

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

0
Jesteśmy ciekawi co myślisz, skomentuj!x