zdjęcie podglądowe tematu artykułu jakim są grupy społeczne

Psycholog Wrocław lub online

Grupy społeczne – jak wpływają na nasz rozwój?

Co znajdziesz w tym artykule:

Wpływ grupy społecznej

Kiedy myślimy o rozwoju osobowości i charakteru, często koncentrujemy się na doświadczeniach indywidualnych i genetyce. Jednak jednym z kluczowych czynników wpływających na nasz rozwój jest grupa społeczna, w której się znajdujemy. Od rodziny, przez grupy rówieśnicze, aż po społeczności lokalne – te sieci społeczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nas jako jednostek. 

Grupy społeczne, do których należymy, mają ogromny wpływ na nasze życie i rozwój osobowości. Nasze relacje z rodzeństwem, rodzicami i przyjaciółmi kształtują nasze wartości, normy i przekonania. To właśnie w interakcjach z bliskimi uczymy się empatii, rozumienia różnych punktów widzenia i budowania zdolności komunikacji interpersonalnej. W dzieciństwie i adolescencji uczymy się przynależności społecznej, nabywamy umiejętności rozwiązywania konfliktów i rozwijamy zdolności przywódcze. Te doświadczenia kształtują naszą tożsamość i pomagają nam zrozumieć, kim jesteśmy w kontekście innych.

Teoria społecznego uczenia się

Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury jest jednym z kluczowych wkładów w dziedzinę psychologii. Bandura twierdził, że ludzie uczą się nie tylko poprzez bezpośrednie doświadczenie, ale także poprzez obserwację innych ludzi, a następnie naśladowanie ich zachowania. Jego teoria zakłada, że uczenie się zachodzi w kontekście grup społecznych i jej kształtowanie przez różne czynniki: 

  • obserwacja (modelowanie) – uczymy się poprzez obserwację innych. Dzieci często obserwują zachowanie rodziców, nauczycieli, rówieśników i naśladują je. 
  • Wzmocnienie – zachowania, które przynoszą pozytywne konsekwencje, są bardziej prawdopodobne do powtórzenia, podczas gdy te, które prowadzą do negatywnych konsekwencji są mniej prawdopodobne. Wzmocnienie może być zarówno pozytywne (nagroda), jak i negatywne (unikanie kary).
  • Samoregulacja – Bandura zwrócił uwagę na znaczenie samoregulacji w procesie socjalnego uczenia się. Ludzie obserwują własne zachowanie, oceniają je w stosunku do norm grup społecznych i regulują je w odpowiedzi na te oceny. 
  • Wyobraźnia – ludzie mogą uczyć się poprzez wyobrażenie sobie konsekwencji pewnych działań, nawet bez bezpośredniej obserwacji czy doświadczenia. 
  • Samoskuteczność – jest to nasze przekonanie o zdolności do wykonywania określonych działań, które prowadzą do pożądanych wyników. Wyższy poziom samoskuteczności jest związany z większą motywacją, większym wysiłkiem i lepszymi osiągnięciami. 

Jednym z najbardziej znanych eksperymentów Bandury jest eksperyment z “bobo doll”. W tym eksperymencie dzieci obserwowały dorosłego, który zachowywał się agresywnie w stosunku do zabawki w kształcie ludzika. Po obserwacji dorosłego, dzieci często naśladowały obserwowane wcześniej zachowanie, pokazując podobny poziom agresji w stosunku do zabawki. Ten eksperyment podkreślił, jak silny wpływ na zachowanie dzieci ma obserwacja i powtarzanie wzorców zachowań. 

Rodzina – pierwsza grupa społeczna

Nasza rodzina jest pierwszym środowiskiem społecznym, z którym mamy kontakt. To właśnie w rodzinie uczymy się podstawowych wartości, norm, zachowań i postrzegania świata. Nawet subtelne interakcje z rodzicami czy rodzeństwem mogą mieć głęboki wpływ na naszą samoocenę, wartości oraz postrzeganie siebie. 

Pierwsze relacje, które tworzymy z rodzicami i opiekunami (zwłaszcza więź z matką), są kluczowe dla naszego poczucia bezpieczeństwa i zaufania do świata. Sposób, w jaki rodzice reagują na sukcesy i porażki dziecka ma ogromny wpływ na kształtowanie się samooceny dziecka. Ogromne znaczenie ma to, czy rodzice chwalą i wspierają, czy krytykują swojego potomka. Dzieci, które otrzymują wsparcie i akceptację od rodziców, często rozwijają silniejszą i pozytywną samoocenę. W rodzinie uczymy się, jak radzić sobie z konfliktami, jak komunikować się z innymi, jak negocjować i rozwiązywać problemy. Te umiejętności są kluczowe, dla naszego przyszłego funkcjonowania w grupach społecznych. Tożsamość jednostki jest kształtowana poprzez interakcje z członkami rodziny, a także przez historię rodziny, jej wartości i tradycje. Rodzina pomaga nam zrozumieć, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. 

Grupy rówieśnicze – poszukiwanie tożsamości

Dorastanie to czas eksploracji i poszukiwania własnej tożsamości. Podczas dorastania grupy rówieśnicze stają się niezwykle ważne. Poprzez interakcje z rówieśnikami uczymy się negocjować, podejmować decyzje społeczne i szukać własnej tożsamości. Rówieśnicy często wpływają na nasze wybory – od ubioru, przez zainteresowania, aż po wartości życiowe. W okresie adolescencji wielu młodych ludzi odczuwa presję, by dostosować się do norm i oczekiwań grupy rówieśniczej. Może to prowadzić do konfliktów wartości między tym, co jest uważane za „fajne” wśród rówieśników, a wartościami przekazywanymi przez rodzinę. Zatem Interakcje z rówieśnikami uczą również młodych ludzi takich umiejętności jak negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, empatia czy asertywność. To ważne kompetencje, które będą potrzebne w dorosłym życiu. Rówieśnicy również często stanowią ważne źródło wsparcia emocjonalnego. Dzielenie się doświadczeniami, problemami czy sukcesami z kimś na tym samym etapie życia może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami.

Niestety, wpływ rówieśników nie zawsze jest pozytywny. W wielu przypadkach rówieśnicy mogą wywierać presję, by podążać za ryzykownymi zachowaniami, takimi jak używanie substancji psychoaktywnych, nieodpowiedzialne zachowania seksualne czy agresja. Dlatego ogromnie ważne jest wsparcie rodziców. Rodzina powinna być wrażliwa na zmiany zachodzące w dorastających dzieciach. 

Lokalne grupy społeczne i kultura

Ogromny wpływ na nasz rozwój ma też społeczność lokalna i kultura, w której dorastamy. Tradycje, normy społeczne, wartości kulturowe – wszystko to wpływa na nasze postrzeganie świata i miejsce w nim. Kultura dostarcza nam narzędzi, za pomocą których interpretujemy otaczający nas świat.

Każda kultura ma swoje unikalne normy i wartości, które określają, co jest uważane za odpowiednie lub nieodpowiednie. Te normy i wartości wpływają na nasze decyzje, cele życiowe i to, jakie relacje budujemy z innymi ludźmi. Kolejnym czynnikiem wpływającym na rozwój jest język. To nie tylko środek komunikacji, ale także narzędzie myślenia. Struktura języka, słownictwo i znaczenie słów wpływają na sposób, w jaki postrzegamy i interpretujemy świat wokół nas.

W różnych kulturach mogą istnieć różne oczekiwania wobec ról płci, ról rodzinnych, zawodów czy statusu społecznego. Te role wpływają na nasze aspiracje, wybory życiowe i interakcje społeczne. Kultura kształtuje nasze postrzeganie piękna, sztuki, muzyki i innych form ekspresji. Te estetyczne wartości wpływają na nasze preferencje, zainteresowania i sposób wyrażania siebie. Wielu ludzi kształtuje swoje przekonania i wartości w oparciu o religię lub duchowość. Przekonania te mogą oddziaływać na codzienne decyzje, etykę oraz relacje z innymi. Tradycje i rytuały są ważnym elementem większości kultur i wywodzących się z nich grup społecznych. Uczestnictwo w nich może wzmacniać poczucie przynależności, tożsamości i kontynuacji kulturowej. 

Wpływ kultury jest wszechobecny i często działający na poziomie podświadomym. Warto być świadomym kulturowych wpływów, które kształtują nasze życie, ponieważ może to pomóc w lepszym zrozumieniu siebie i innych, a także w budowaniu mostów międzykulturowych i promowaniu wzajemnego zrozumienia.

Wpływ medialny na grupy społeczne

W dobie cyfryzacji i globalizacji media mają coraz większy wpływ na kształtowanie się naszej tożsamości. Poprzez media możemy identyfikować się z różnymi grupami społecznymi, które mają wpływ na nasze wartości, aspiracje i wybory życiowe

Media zapewniają dostęp do ogromnej ilości informacji z różnych zakątków świata. Możliwość zdobywania wiedzy na różne tematy pozwala ludziom kształtować własne opinie, wartości i przekonania. Media często prezentują idealizowane obrazy piękna, sukcesu czy relacji międzyludzkich. Może to prowadzić do nierealistycznych oczekiwań wobec siebie i innych oraz wpływać na samoocenę i poczucie własnej wartości. Media mogą wzmacniać istniejące wartości lub wprowadzać nowe. Poprzez eksponowanie określonych tematów i wartości, media mogą wpłynąć na to, co grupy społeczne uważają za ważne. Nowoczesne media, zwłaszcza media społecznościowe, pozwalają użytkownikom na aktywny udział w tworzeniu treści i kształtowaniu narracji. To umożliwia indywidualne i zbiorowe wyrażanie się oraz wpływanie na dyskurs publiczny. 

Podsumowanie

Grupa społeczna, w której się znajdujemy, ma ogromny wpływ na nasz rozwój. Zaczynając od wpływu naszych najbliższych, czyli rodziny na nasz rozwój. W ciągu życia uczymy się wartości, norm i oczekiwań, które niesie ze sobą społeczeństwo. Aby w pełni zrozumieć siebie i innych, warto przyjrzeć się wpływowi, jaki na nas mają różne grupy społeczne w naszym życiu. Kształtowanie naszej tożsamości i osobowości to proces ciągły, w którym ważną rolę odgrywają relacje i interakcje społeczne. Dlatego warto dbać o pozytywne relacje z otoczeniem i świadomie kształtować swoje miejsce w społeczeństwie.

Komentarze

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

PRZEWODNIK PSYCHOLOGICZNY

Pierwsza wizyta u psychologa lub psychoterapeuty

Pobierz darmowy przewodnik, dzięki któremu dowiesz się m. in.:

Pobierając przewodnik, zapisujesz się także do naszego psychologicznego newslettera dla pacjenta, w którym średnio raz na dwa tygodnie piszemy m. in. o skutecznych sposobach radzenia sobie ze stresem.

Umów wizytę we Wrocławiu lub online

PSYCHOLOG WROCŁAW LUB ONLINE

„Często doradzam sobie i swoim pacjentom, żeby wyobrazili sobie swoje życia za rok albo za pięć lat i żeby pomyśleli o nowych żalach, które się nazbierają w tym czasie. A potem stawiam im pytanie: ‘Jak możesz zacząć żyć teraz, żeby nie tworzyć nowego żalu? Co musisz zrobić, żeby zmienić swoje życie?”

Irvin D. Yalom

Prześlij osobie, której ten artykuł może się przydać

Mogą Cię też zainteresować podobne artykuły

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone

KlinikaMitraszewscy_footer

Do zobaczenia na spotkaniu

Psycholog Wrocław lub online

„Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.”
– Carl Gustav Jung

0
Jesteśmy ciekawi co myślisz, skomentuj!x