Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: Z

Zemsta

Zemsta to działanie podejmowane w celu odwetu lub zadośćuczynienia za wcześniejsze krzywdy, obrażenia lub krzywdy doznane od kogoś innego. Może to być reakcja emocjonalna na

Czytaj dalej

Zachowania pasywno-agresywne

Zachowania pasywno-agresywne to forma niebezpośredniej agresji, w której osoba wyraża swoje niezadowolenie lub sprzeciw w sposób pośredni, unikając konfrontacji lub wyraźnego wyrażenia swoich uczuć. Charakteryzują

Czytaj dalej

Zachowania prospołeczne

Zachowania prospołeczne to takie, których celem jest działanie na korzyść innej osoby. Zalicza się do nich zachowania na rzecz innych, gdzie osoba działająca nie odnosi

Czytaj dalej

Pewność siebie

Pewność siebie to stan psychiczny charakteryzujący się silnym przekonaniem o własnych zdolnościach, wartości i możliwościach. Osoby pewne siebie wierzą w swoje umiejętności do osiągania celów,

Czytaj dalej

Zaufanie

Zaufanie to przekonanie lub oczekiwanie, że druga osoba (lub grupa osób) będzie działać uczciwie, sprawiedliwie i z szacunkiem do naszych praw i dobrostanu. W psychologii

Czytaj dalej

Zaprzeczenie

Mechanizm obronny zaprzeczenia to proces psychiczny, w którym jednostka odmawia uznania istnienia pewnych faktów, myśli, żądań, emocji lub potrzeb, które są stresujące lub zagrożeniowe dla

Czytaj dalej

Zaburzenia somatyzacyjne

Zaburzenia somatyzacyjne to grupa zaburzeń psychicznych, charakteryzujących się występowaniem wielu różnorodnych dolegliwości somatycznych (fizycznych), które nie mają wyraźnego podłoża medycznego. Pacjenci z zaburzeniami somatyzacyjnymi często

Czytaj dalej

Zespół serotoninowy

Zaburzenie wynikające ze zbyt intensywnej stymulacji receptorów serotoninowych. Objawia się intensywnym poceniem się, zwiększoną temperaturą ciała, zaczerwieniami, dreszczami, mdłościami, wymiotami, wysokim ciśnieniem, wzmożonymi odruchami, zaburzeniami

Czytaj dalej

Zaburzenia pozorowane

Zaburzenie cechujące się intencjonalnym wytwarzaniem lub symulowaniem symptomów natury psychicznej lub fizycznej, a także innych oznak choroby, aby przyjąć rolę chorego. źródła: Gałecki, P., Szulc,

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone