Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: S

SSRI

SSRI (z ang. selective serotonin reuptake inhibitor, w skrócie SSRI) to leki należące do grupy leków przeciwdepresyjnych. Ich mechanizm działania wiąże się z zahamowaniem wychwytu

Czytaj dalej

SNRI

SNRI (z ang. serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors, w skrócie SNRI) to leki należące do grupy leków przeciwdepresyjnych. Ich mechanizm działania opiera się na blokowaniu wychwytu zwrotnego

Czytaj dalej

Satyriasis

Satyriasis, nazywane też satyryzmem to pojęcie oznaczające hiperseksualność (odczuwanie zwiększonych potrzeb kontaktów seksualnych) u mężczyzn. źródła:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Czytaj dalej

Serotonina

Serotonina jest ważnym neuroprzekaźnikiem w Ośrodkowym Układzie Nerwowym, której niewystarczająca ilość wiąże się z odczuwaniem lęku oraz stanów depresyjnych. źródła:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria.

Czytaj dalej

Synestezja

Stan lub umiejętność doznania zmysłowego, w czasie którego bodziec oddziałujący na określony zmysł wywołuje też dodatkowe wrażenia innych modalności zmysłów, np. słuchając określonej muzyki, widzi

Czytaj dalej

Syntymia

Adekwatność, proporcjonalność i ogólna spójność działania danej osoby wraz z przekazywanymi przez nią informacjami i odczuwanymi emocjami. źródła:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra

Czytaj dalej

Szybka zmienność faz

Pojęcie dotyczące zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i określające pojawienie się czterech lub więcej zmian epizodów zaburzeń nastroju (takich jak mania, hipomania, bądź depresja) w czasie jednego

Czytaj dalej

Suplikacja

Strategia autoprezentacji, która polega na prezentowaniu siebie jako kogoś bezradnego, potrzebującego pomocy, „nieudacznika”. Przykładem suplikacji może udawanie przed policjantem głupiutkiej blondynki, która niechcący zaparkowała na

Czytaj dalej

Status

Status oznacza prestiż, związany z pozycją społeczną pojedynczych osób (np. prezydent) lub grup (np. prawnicy). Wiąże się z względną ważnością, znaczeniem danej osoby lub grupy

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone