Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: S

Sarkazm

Sarkazm to rodzaj wypowiedzi, która wykorzystuje ironię w celu wyrażenia ukrytej krytyki, drwiny lub złośliwości. Jest to forma komunikacji, w której znaczenie dosłowne wypowiedzi jest

Czytaj dalej

Szantaż emocjonalny

Szantaż emocjonalny to manipulacyjna technika, w której jedna osoba używa swoich emocji, zazwyczaj w postaci groźby, aby zmusić inną osobę do zachowania się w określony

Czytaj dalej

Sen

Sen to stan naturalnego odpoczynku, charakteryzujący się zmniejszoną świadomością otoczenia i zmianami w aktywności fizjologicznej organizmu, w tym spowolnieniem rytmu serca, obniżeniem ciśnienia krwi, relaksacją

Czytaj dalej

Smutek

Smutek jest podstawowym ludzkim uczuciem, stanem emocjonalnym charakteryzującym się poczuciem straty, tęsknoty, rozczarowania lub bezsilności. Może być wywołany różnorodnymi sytuacjami, takimi jak utrata bliskiej osoby,

Czytaj dalej

Satysfakcja

Satysfakcja to pozytywny stan emocjonalny wynikający z oceny swoich doświadczeń, osiągnięć lub aspektów życia jako spełniających lub przekraczających oczekiwania. Może dotyczyć różnych sfer życia, takich

Czytaj dalej

Substancje psychoaktywne

Substancje psychoaktywne to związki chemiczne, które wpływają na funkcjonowanie mózgu, zmieniając percepcję, nastrój, świadomość i zachowanie. Te zmiany w funkcjonowaniu psychicznym mogą wynikać z różnych

Czytaj dalej

Samorealizacja

Samorealizacja to proces indywidualnego rozwoju, w którym osoba dąży do pełnego wykorzystania swoich potencjałów. Samorealizacja obejmuje osiąganie osobistych celów, rozwój talentów, autentyczność, samowiedzę, i dążenie

Czytaj dalej

SSRI

SSRI (z ang. selective serotonin reuptake inhibitor, w skrócie SSRI) to leki należące do grupy leków przeciwdepresyjnych. Ich mechanizm działania wiąże się z zahamowaniem wychwytu

Czytaj dalej

SNRI

SNRI (z ang. serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors, w skrócie SNRI) to leki należące do grupy leków przeciwdepresyjnych. Ich mechanizm działania opiera się na blokowaniu wychwytu zwrotnego

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone