Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: N

Nałóg

Określenie stosowane wobec uzależnienia (stanowi niejako jego synonim), przymusu i nadmiernego używania określonych substancji (np. spożywania alkoholu lub palenia papierosów). źródło:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii.

Czytaj dalej

Neuroprzekaźnik

Substancja chemiczna, która występuje w układzie nerwowym człowieka i umożliwia przekazywanie impulsów nerwowych między neuronami poprzez synapsy. Przykładami neuroprzekaźników może być dopamina, histamina, czy też

Czytaj dalej

Nekrofilia

Nazwa „nekrofilia” pochodzi od łacińskich słów „nekros”, oznaczających przymiotnik „martwy” i „philia”, czyli skłonność, miłość. Nekrofilia określa rzadką formę parafilii, gdzie czynnikiem podniecającym seksualnie jest

Czytaj dalej

Negatywizm

Jawny i wyrażany wprost, bądź też ukrywany opór o charakterze czynnym lub biernym wobec zewnętrznych dla osoby sugestii, rad, czy poleceń innych osób. Negatywizm należy

Czytaj dalej

Natłok myśli

Natłok myśli określa subiektywne dla danej osoby poczucie nadmiaru następujących po sobie różnych wątków myślowych. źródło:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Czytaj dalej

Nimfomania

Pojęcie oznaczające hiperseksualność (odczuwanie zwiększonych potrzeb kontaktów seksualnych) u kobiet. źródła: Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Czytaj dalej

Nuda

Stan cechujący się brakiem zainteresowania działaniem, osłabieniem uwagi i deficytem motywacji do zrobienia czegokolwiek. Nuda pojawia się zwykle w sytuacji monotonii (czyli braku dostatecznej ilości

Czytaj dalej

Nieletni

Termin prawny, używany w postępowaniu karnym wobec dzieci i młodzieży, oznaczający osobę poniżej 18 lat, która dokonała czynu naruszającego kodeks karny między 13 a 17

Czytaj dalej

Neurolingwistyka

Obszar badań na granicy między psycholingwistyką a neurologią, który koncentruje się na neuronalnych podstawach mówienia. Neurolingwistyka należy do dziedzin naukowych, które razem tworzą multidyscyplinarny nurt

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone