Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: N

Nieświadomość zbiorowa

Nieświadomość zbiorowa, pojęcie wprowadzone przez szwajcarskiego psychiatrę Carla Gustava Junga, odnosi się do części nieświadomości, która jest wspólna dla wszystkich członków danej rasy lub gatunku.

Czytaj dalej

Natywizm

Natywizm to pogląd filozoficzny, według którego pewne idee, zdolności lub wiedza są wrodzone i obecne w umyśle człowieka od momentu urodzenia. Jest to przeciwieństwo empiryzmu,

Czytaj dalej

Noradrenalina

Noradrenalina, znana również jako norepinefryna, jest neuroprzekaźnikiem i hormonem działającym w ludzkim ciele. Pełni kluczową rolę w odpowiedziach organizmu na stres i jest głównym składnikiem

Czytaj dalej

Nałóg

Określenie stosowane wobec uzależnienia (stanowi niejako jego synonim), przymusu i nadmiernego używania określonych substancji (np. spożywania alkoholu lub palenia papierosów). źródło:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii.

Czytaj dalej

Neuroprzekaźnik

Substancja chemiczna, która występuje w układzie nerwowym człowieka i umożliwia przekazywanie impulsów nerwowych między neuronami poprzez synapsy. Przykładami neuroprzekaźników może być dopamina, histamina, czy też

Czytaj dalej

Nekrofilia

Nazwa „nekrofilia” pochodzi od łacińskich słów „nekros”, oznaczających przymiotnik „martwy” i „philia”, czyli skłonność, miłość. Nekrofilia określa rzadką formę parafilii, gdzie czynnikiem podniecającym seksualnie jest

Czytaj dalej

Negatywizm

Jawny i wyrażany wprost, bądź też ukrywany opór o charakterze czynnym lub biernym wobec zewnętrznych dla osoby sugestii, rad, czy poleceń innych osób. Negatywizm należy

Czytaj dalej

Natłok myśli

Natłok myśli określa subiektywne dla danej osoby poczucie nadmiaru następujących po sobie różnych wątków myślowych. źródło:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Czytaj dalej

Nimfomania

Pojęcie oznaczające hiperseksualność (odczuwanie zwiększonych potrzeb kontaktów seksualnych) u kobiet. źródła: Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone