Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: M

Mimika

Mimika to wyraz twarzy, który jest wynikiem skurczu i rozluźnienia mięśni twarzy, odzwierciedlający emocje, uczucia i intencje osoby. Jest to istotny element komunikacji niewerbalnej, który

Czytaj dalej

Menopauza

Menopauza, zwana również przekwitaniem, to okres w życiu kobiety, który oznacza koniec jej cyklu menstruacyjnego i zdolności rozrodczych. Jest to naturalny proces biologiczny, który zazwyczaj

Czytaj dalej

Malkontenctwo

Malkontenctwo odnosi się do postawy lub stanu umysłu charakteryzującego się chronicznym niezadowoleniem, narzekaniem lub pesymizmem. Osoba określana mianem malkontenta często skupia się na negatywnych aspektach

Czytaj dalej

Mutyzm wybiórczy

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem psychologicznym, które charakteryzuje się stałą niemożnością mówienia w określonych sytuacjach społecznych, gdzie oczekuje się komunikacji, takich jak w szkole lub wśród

Czytaj dalej

Media społecznościowe

Media społecznościowe to platformy cyfrowe, które umożliwiają użytkownikom tworzenie, udostępnianie treści oraz budowanie i utrzymywanie interakcji społecznych online. Obejmują one szeroki zakres serwisów i aplikacji,

Czytaj dalej

Myślenie życzeniowe

Sposób myślenia, rozumowania i podejmowania różnych decyzji, który zakłada wizję „optymistycznego scenariusza” lub „spełnienie życzenia”, w przeciwieństwie do oparcia się na dowodach i racjonalnych przesłankach.

Czytaj dalej

Myślenie magiczne

Przekonanie, że myślenie jest jakby tożsame z działaniem, a jednocześnie, że samymi myślami jesteśmy w stanie wpłynąć na przebieg wydarzeń. Przykładowo, samo życzenie komuś śmierć

Czytaj dalej

Mowa zubożona

Wyraźne ograniczenia ilości mówionych słów, charakteryzujące się tym, że na spontaniczne wypowiedzi oraz odpowiedzi na zadane pytania składają się tylko krótkie, mało złożone zdania, monosylaby

Czytaj dalej

Motywacja seksualna

Wewnętrzny proces motywacyjny człowieka, który jest związany z potrzebą seksualną i warunkuje jego dążenie do osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Motywacja seksualna może się pojawić na skutek

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone