Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: M

Myślenie życzeniowe

Sposób myślenia, rozumowania i podejmowania różnych decyzji, który zakłada wizję „optymistycznego scenariusza” lub „spełnienie życzenia”, w przeciwieństwie do oparcia się na dowodach i racjonalnych przesłankach.

Czytaj dalej

Myślenie magiczne

Przekonanie, że myślenie jest jakby tożsame z działaniem, a jednocześnie, że samymi myślami jesteśmy w stanie wpłynąć na przebieg wydarzeń. Przykładowo, samo życzenie komuś śmierć

Czytaj dalej

Mowa zubożona

Wyraźne ograniczenia ilości mówionych słów, charakteryzujące się tym, że na spontaniczne wypowiedzi oraz odpowiedzi na zadane pytania składają się tylko krótkie, mało złożone zdania, monosylaby

Czytaj dalej

Motywacja seksualna

Wewnętrzny proces motywacyjny człowieka, który jest związany z potrzebą seksualną i warunkuje jego dążenie do osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Motywacja seksualna może się pojawić na skutek

Czytaj dalej

Megalomania

Nadmierne i nieuzasadnione przeświadczenie o własnej wielkościowości, pozycji społecznej i wartości, związane z przeszacowywaniem swoich możliwości i osiągnięć. Nasilona megalomania może pojawiać się w różnych

Czytaj dalej

Mechanizm

W ujęciu psychologicznym mechanizm oznacza całość czynników i procesów, które prowadzą do danego działania lub jakiejś aktywności, konkretnego ich przebiegu lub też pojawienia się i

Czytaj dalej

Mizogamia

Intensywna i trwała niechęć do zawierania małżeństwa, przejawiająca się zwykle krytycznych usposobieniem do instytucji związku małżeńskiego i obserwowana częściej u osób z orientacją homoseksualną. źródła:Siuta,

Czytaj dalej

Masochizm

Polega na uzyskiwaniu przyjemności, satysfakcji seksualnej i rozkoszy z doświadczania fizycznego lub też psychicznego bólu, ale też cierpienia i upokorzenia, które jest zadawany samemu sobie

Czytaj dalej

Małoletni

Termin wykorzystywany w prawie cywilnym i rodzinnym, który określa osobę nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych z powodu swojego młodego wieku. źródła:Siuta, J. (2005).

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone