Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: K

Konsolidacja pamięci

Naturalne restrukturyzowanie pamięci polegające na fizjologicznych i psychologicznych zmianach, które dzieją się podczas organizowania zebranych tam informacji źródła:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra

Czytaj dalej

Kompleks Elektry

Odpowiednik kompleksu Edypa w przypadku dziewczynek i kobiet. źródła:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Czytaj dalej

Komunikacja interpersonalna

Wymiana informacji pomiędzy dwiema lub więcej osobami w danym kontekście społecznym, na którą składają się wszystkie symbole i znaki, używane przez różne osoby w celu

Czytaj dalej

Katamneza

Kontynuowanie obserwacji, badań i opisywania przypadku chorobowego, które ma miejsce po ustąpieniu symptomów zaburzenia. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS.

Czytaj dalej

Komisurotomia

Zabieg psychochirurgiczny polegający na przecięciu spoidła wielkiego oraz spoidła przedniego, który łączy lewą i prawą półkulę w mózgu. źródła:Stępnik, A. (2009). Klasyczna definicja wiedzy a

Czytaj dalej

Kooperacja

Działania polegające na współpracy i dążące do jedoczesnego maksymalizowania zysków wszystkich osób angażujących się w kooperację. źródła: Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Czytaj dalej

Konwencjonalizm

Mocne przekonanie o ważności tradycyjnych zasad, zwyczajów i konwenansów przyjętych przez większość społeczeństwa, co jest połączone z jednoczesnym uznawaniem ich za nakazy etyczne i postępowaniem

Czytaj dalej

Kompromis

Rozwiązanie konfliktu poprzez połowiczne zrealizowanie interesów jednej i drugiej strony konfliktu. źródła:Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Czytaj dalej

Kierat hedoniczny

Zjawisko polegające na tym, że pomimo różnych zmian w życiu, zarówno lepszych (przeprowadzka do ciepłych krajów), jak i gorszych (wypadek powodujący paraliż) zwykle wracamy do

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone