Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: K

Kryzys wieku średniego

Kryzys wieku średniego to okres w życiu dorosłej osoby, zazwyczaj w wieku od około 40 do 60 lat. Charakteryzuje się intensywnym refleksyjnym przeżyciem, które może

Czytaj dalej

Karanie ciszą

Karanie ciszą, znane również jako „milczenie” lub „odmowa komunikacji”. To forma manipulacji emocjonalnej, w której osoba zamiast wyrażać swoje niezadowolenie lub rozczarowanie wprost, stosuje taktykę

Czytaj dalej

Kreatywność

Kreatywność to zdolność do tworzenia oryginalnych, innowacyjnych lub wartościowych pomysłów, rozwiązań lub produktów. Jest to proces umysłowy, który łączy wyobraźnię, intuicję i krytyczne myślenie w

Czytaj dalej

Koncentracja

Koncentracja to zdolność skupienia uwagi na określonym zadaniu lub przedmiocie przez określony czas, przy jednoczesnym ignorowaniu zakłócających bodźców. Jest to kluczowy aspekt funkcjonowania poznawczego, który

Czytaj dalej

Kompensacja

Mechanizm obronny kompensacji odnosi się do sytuacji, w której jednostka stara się zrekompensować odczuwane słabości lub niedostatki poprzez rozwijanie innych obszarów. Na przykład osoba, która

Czytaj dalej

Kompetencje

Kompetencje to zbiór wiedzy, umiejętności, zachowań i postaw, które pozwalają na skuteczne działanie w określonych sytuacjach. Obejmują one aspekty techniczne, czyli konkretne umiejętności i wiedzę

Czytaj dalej

Konsolidacja pamięci

Naturalne restrukturyzowanie pamięci polegające na fizjologicznych i psychologicznych zmianach, które dzieją się podczas organizowania zebranych tam informacji źródła:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra

Czytaj dalej

Kompleks Elektry

Odpowiednik kompleksu Edypa w przypadku dziewczynek i kobiet. źródła:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Czytaj dalej

Komunikacja interpersonalna

Wymiana informacji pomiędzy dwiema lub więcej osobami w danym kontekście społecznym, na którą składają się wszystkie symbole i znaki, używane przez różne osoby w celu

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone