Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: D

Despota

Despota to osoba sprawująca władzę w sposób autorytarny, tyranizując innych i często posługując się przemocą lub zastraszaniem w celu utrzymania kontroli. Despotyzm charakteryzuje się brakiem

Czytaj dalej

Drażliwość

Drażliwość to stan emocjonalny charakteryzujący się łatwością wpadania w gniew, irytację lub frustrację. Osoba doświadczająca drażliwości może reagować nadmiernie lub nieproporcjonalnie na bodźce, które normalnie

Czytaj dalej

Duma

Duma to emocja, która odnosi się do poczucia zadowolenia, satysfakcji lub przyjemności wynikającej z własnych osiągnięć, cech, umiejętności lub związku z czymś lub kimś, co

Czytaj dalej

Doznania sensomotoryczne

Doznania sensomotoryczne to zintegrowane odczucia pochodzące z naszego systemu sensorycznego i motorycznego. Obejmują one doznania wynikające z aktywności mięśni, stawów i układu równowagi, jak również

Czytaj dalej

Działanie sedatywne

Pojęcie działania sedatywnego odnosi się do każdego leku, który działając zmniejsza aktywność pacjenta, wpływa uspokajająco i zmniejsza napięcie. Działanie sedatywne mają więc różne leki uspokajające,

Czytaj dalej

Drobiazgowość

Forma wypowiadania się, którą cechuje zwracanie uwagi na szczegóły i mówienie bardzo drobiazgowo wraz z dokładnym relacjonowaniem nieistotnych wątków pobocznych. W przeciwieństwie do zwykłego rozkojarzenia

Czytaj dalej

Doradztwo zawodowe

Jedna z wielu zastosowań psychologii, która skupia się na omawianiu z daną osobą jej możliwości rozwoju, problemów w pracy (zarówno możliwych, jak i obecnych) i

Czytaj dalej

Dekompensacja

Dekompensacja polega na załamaniu się (na skutek np. nadmiernego stresu i napięć) dotychczas stosowanych mechanizmów obronnych przez daną osobę, co prowadzi do zwiększenia się nieadaptacyjnych

Czytaj dalej

Debriefing

Forma interwencji kryzysowej, która początkowo miała być stosowana głównie przez służy ratunkowe, takie jak np. straż pożarna. Współcześnie jest to specjalistycznej interwencji o charakterze psychologicznym,

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone