Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: B

Bezsilność

Bezsilność to stan emocjonalny, w którym osoba czuje, że nie ma kontroli nad sytuacją lub wynikami swoich działań. Jest to poczucie braku wpływu na otaczające

Czytaj dalej

Bunt religijny

Intensywne, pełne nieprzyjemnych uczuć przeciwstawianie się Bogu, dogmatom, wierze jako elementowi kultury i instytucjom kościelnym, które według danej osoby są spostrzegane jako niezgodne z jej

Czytaj dalej

Bunt młodzieńczy

Częsty w okresie nastoletnim sprzeciw dorastającego człowieka wobec psychologicznych, społecznych i fizycznych sytuacji, albo też stanów, które według niego są spostrzegane jako zagrażające, ubezwłasnowolniające, czy

Czytaj dalej

BMI

Wskaźnik wagi ciała, który można obliczyć za pomocą wykonania dzielenia masy ciała w kilogramach przez wzrost (w metrach), podniesiony wcześniej do kwadratu. Przyjmuje się, że

Czytaj dalej

Bodziec Wyzwalający Agresję

Przedmiot kojarzony potocznie z działaniami agresywnymi (np. pistolet), gdzie sama jego obecność zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia aktów agresji. źródła:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa:

Czytaj dalej

Błędne Określenie Źródła

Błędne zidentyfikowanie źródła naszych reprezentacji pamięciowych. Przykładem może być przekonanie, że rozpoznaję mężczyznę, ponieważ widziałem go na miejscu przestępstwa, podczas gdy faktycznie rozpoznaję go, ponieważ

Czytaj dalej

Bradyleksja

Nieprawidłowo wolne czytanie. Termin dotyczy tylko przypadków, w których powolność nie wynika z ogólnie niskiego poziomu inteligencji. Zobacz również dysleksja. źródła:Reber, A., Reber, S. (2005).

Czytaj dalej

Ból Przewlekły

Głęboki, długotrwały i nieuleczalny ból. Powstaje za sprawą czynników wewnętrznych i przeżywany jest jako ból głęboki i rozproszony. Ma tendencje do zwiększania nasilenia w czasie.

Czytaj dalej

Ból

Negatywne doznanie powstające pod wpływem pewnego rodzaju stymulacji fizycznej. Jest przeciwieństwem słowa przyjemność. źródła:Reber, A., Reber, S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone