Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: Słownik

Nałóg

Określenie stosowane wobec uzależnienia (stanowi niejako jego synonim), przymusu i nadmiernego używania określonych substancji (np. spożywania alkoholu lub palenia papierosów). źródło:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii.

Czytaj dalej

SSRI

SSRI (z ang. selective serotonin reuptake inhibitor, w skrócie SSRI) to leki należące do grupy leków przeciwdepresyjnych. Ich mechanizm działania wiąże się z zahamowaniem wychwytu

Czytaj dalej

SNRI

SNRI (z ang. serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors, w skrócie SNRI) to leki należące do grupy leków przeciwdepresyjnych. Ich mechanizm działania opiera się na blokowaniu wychwytu zwrotnego

Czytaj dalej

Odsłonięcie myśli

Odsłonięcie myśli to jeden z objawów pozytywnych, czyli inaczej objawów wytwórczych, mogący pojawić się w czasie psychozy (np. w schizofrenii) i polegający na tym, że

Czytaj dalej

Neuroprzekaźnik

Substancja chemiczna, która występuje w układzie nerwowym człowieka i umożliwia przekazywanie impulsów nerwowych między neuronami poprzez synapsy. Przykładami neuroprzekaźników może być dopamina, histamina, czy też

Czytaj dalej

Nekrofilia

Nazwa „nekrofilia” pochodzi od łacińskich słów „nekros”, oznaczających przymiotnik „martwy” i „philia”, czyli skłonność, miłość. Nekrofilia określa rzadką formę parafilii, gdzie czynnikiem podniecającym seksualnie jest

Czytaj dalej

Negatywizm

Jawny i wyrażany wprost, bądź też ukrywany opór o charakterze czynnym lub biernym wobec zewnętrznych dla osoby sugestii, rad, czy poleceń innych osób. Negatywizm należy

Czytaj dalej

Natłok myśli

Natłok myśli określa subiektywne dla danej osoby poczucie nadmiaru następujących po sobie różnych wątków myślowych. źródło:Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban&Partner.

Czytaj dalej

Myślenie życzeniowe

Sposób myślenia, rozumowania i podejmowania różnych decyzji, który zakłada wizję „optymistycznego scenariusza” lub „spełnienie życzenia”, w przeciwieństwie do oparcia się na dowodach i racjonalnych przesłankach.

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone