Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: W

Wymiar

Wymiar to wszystko to, pod względem czego może być charakteryzowany dany obiekt. Wymiary identyfikuje się i nazywa, najczęściej wskazując na ich bieguny. Biegunami są skrajne

Czytaj dalej

Wymuszona zgoda

Wymuszona zgoda lub wymuszona decyzja oznacza sytuacje, w której ktoś niby z własnej woli, a tak naprawdę na skutek delikatnych nacisków z zewnątrz decyduje się

Czytaj dalej

Wymówki

Jedna ze strategii autoprezentacji, która dotyczy zaprzeczania, że daną szkodę spowodowało się intencjonalnie i/lub przekonywania, że nie miało się kontroli nad działaniami bądź też ich

Czytaj dalej

Wsparcie społeczne

Interakcje międzyludzkie, dzięki którym pomagamy sobie nawzajem i budujemy sieć kontaktów i relacji ocenianych jako źródło opieki, akceptacji, troski a w trudnych sytuacjach również pomocy

Czytaj dalej

Wrogi wzorzec atrybucji

Tendencja do traktowania wieloznacznych działań i zachowań innych osób jako wrogich i przez nich zamierzonych. źródła:Wojciszke, B. (2011). Psychologia Społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Czytaj dalej

Wundt, Wilchelm

Wilchem Wundt (1832-1920) był fizjologiem, filozfem i psychologiem, pochodzenia niemieckiego, który jest uważany za stworzyciela obecnej psychologii naukowej. Psychologia koncentruje się na świadomym doświadczeniu bezpośrednim,

Czytaj dalej

Wyobraźnia

Umiejętność naszego umysłu do tworzenia wyobrażeń. źródła:Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czytaj dalej

Wyobrażenia

Reprezentacje (obrazy umysłowe) jakiegoś przedmiotu lub sytuacji, występujące w naszym umyśle, mimo ich aktualnego braku, nieobecności. źródła:Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone