Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: U

Uczucie owładnięcia

Uczucie owładnięcia, które może pojawiać się w schizofrenii polega na tym, że pacjent ma uczucie, jakby był kontrolowany przez nieznane mu moce nadprzyrodzone. Temu uczucie

Czytaj dalej

Urojenia depresyjne

Urojenia depresyjne nazywane też urojeniami małej wartości to rodzaj urojeń, charakteryzujący się przekonaniem u danej osoby o własnej obniżonej wartości, a więc też zaniżaniu swoich

Czytaj dalej

Urojenia nihilistyczne

Rodzaj urojeń, charakteryzujący się przekonaniem u danej osoby, że ona sama, jej ciało (lub jej część), bądź cały świat nie istnieje, rozpada się itp. Przykładowo

Czytaj dalej

Uprzedmiotowienie

Instrumentalny stosunek i zachowanie wobec innych osób, jak gdyby byli jedynie obiektami służącymi do osiągniecia własnych, określonych celów. Uprzedmiotowianie jest przeciwieństwem empatii. Niestety wiele badań

Czytaj dalej

Uwaga

System, który odpowiada za selekcjonowanie docierających do nas informacji oraz zapobieganie negatywnym konsekwencjom przeładowania systemu procesów poznawczych poprzez nadmiar danych i bodźców. źródło: Nęcka, E.,

Czytaj dalej

Urojenia wielkościowe

Urojenia wielkościowe (inaczej urojenia wyższościowe) to urojenia odnoszące się do podwyższonej oceny własnej osoby, własnej wielkości, bycia kimś wyjątkowym, niepospolitym, kogo zdania się szczególnie liczy,

Czytaj dalej

Ugodowość

Jedna z cech wielkiej piątki, która oznacza tendencję do ufania innym ludziom, podporządkowania się im, zachowywania się altruistycznie i mówienia wprost o swoim zdaniu, czy

Czytaj dalej

Unikanie Źródła Karania

Stanowi jedno z naturalnych zjawisk wywoływanych poprzez wzmocnienia negatywne. Oznacza to, że człowiek będzie starał się unikać osób, które stosują wobec niego wzmocnienia negatywne. Przykładową

Czytaj dalej

Uniwersalność Emocji

Oznacza, iż wyrażanie emocji za pomocą mimiki twarzy jest zdolnością uniwersalną i ponadkulturową. Prawdziwości stwierdzenia ostatecznie dowiodły badania prowadzone między innymi przez Ekmana i Friesena.

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone