Blog

usiądź wygodnie i poczytaj

Kategoria: I

Item

Pojęcie zapożyczone z języka angielskiego i używane często w żargonie naukowym. Oznacza pozycję testu lub kwestionariusza. Taka pozycja to najczęściej pytanie, na które należy odpowiedzieć,

Czytaj dalej

Impulsywność seksualna

Niemożność powstrzymania się od zachowań seksualnych, szczególnie niebezpiecznych dla siebie samego lub dla innych osób. źródła:Siuta, J. (2005). Słownik psychologii. Kraków: WZS.

Czytaj dalej

Interakcje społeczne

Wpływanie pojedynczych osób na siebie nawzajem w momencie bezpośredniego kontaktu. źródło:Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Czytaj dalej

Integracja społeczna

Angażowanie się w dużą ilość kontaktów społecznych, partycypowanie w rozległej sieci tych kontaktów, poczucie bycia wspólnotą, a także utożsamianie się z pełnionymi rolami społecznymi. źródło:Wojciszke,

Czytaj dalej

Instynkt

Niezmienna i wrodzona (a więc niewymagająca uczenia się) skłonność do określonych zachowań i działań, które są automatycznie aktywowane na skutek odpowiednich czynników, pełniących funkcję bodźców

Czytaj dalej

Inokulacja

Uodpornienie czyjejś postawy na następującą później propagandę poprzez skłonienie tej osoby do bronienia i utrzymania własnej postawy przed prostym do odparcia atakiem. źródło:Wojciszke, B. (2011).

Czytaj dalej

Ingracjacja

Strategia autoprezentacji, która opiera się na podlizywaniu się, a więc na zyskiwaniu czyjejś akceptacji i sympatii poprzez mówienie komplementów, pochwał, wykonywanie przysług i podkreślanie podobieństw

Czytaj dalej

Ideologia

System poglądów i przekonań, który jest wyznawany i podzielany przez jaką grupę społeczną i dotyczy tego jaki świat społeczny jest obecnie, a że zwykle jest

Czytaj dalej

Internalizacja

Proces uwewnętrznienia określonych norm społecznych, wartości, przekonań itd. pochodzących z otoczenia społecznego. Innymi słowy, jest to zjawisko przeformowania tego, co zewnętrzne, w coś wewnętrznego, co

Czytaj dalej

2023 © wszystkie prawa zastrzeżone